Generalforsamling for året 2006

Beretning for året 2006
Generalforsamlingen startede med at formanden Bjarne W. Jakobsen bød velkommen til de ca.15 fremmødte, og at Erik Henriksen efterfølgende blev valgt til dirigent, han konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt, og gennemgik den udsendte dagsordenen.

Formanden starte sin beretning med at konstatere, at det havde været et travlt år med bla. at nedlægge det gamle SIF, som var en paraplyorganisation af alle idrætsklubber i den gamle Skive kommune, og med at opstarte det nye SIS, som er den tilsvarende nye organisation i den nye Skive Stor kommune.

Formanden kunne glæde sig over, at det ikke komme til at betyde ret meget med hensyn til den økonomiske støtte fra kommunen til de mange idrætsklubber, som findes i den nye kommune under SIS.

Af ikke sportslige aktiviteter, nævnte formanden Byfesten, Skt. Hans bålet og Halballet.
 Med hensyn til Byfesten blev det en festlig dag for alle i alle aldre, og der var stor opbakning til de mange aktiviteter som foregik hele dagen, som afsluttede med en flot fest om aftenen i det store telt.
Skt. Hans aftenen ved søen blev også en dejlig aften med fællessang og båltale af skoleinspektør Birger Saugmann.
RUIF er også her sammen med de andre foreninger med til at afholde disse i 2007.
 
Halballet blev også en festlig aften med ca. 175 gæster, som morede sig lige til den sluttede kl. 02.00, men det blev ikke den økonomiske succes som vi havde forventet, og vi mener desværre ikke at der er basis for at afholde ballet i 2007.

Julemarkedet blev også i 2006 en kæmpe succes med masser af kræmmere og masser af gæster, og det var ligeledes også denne gang Annette Rømer som stod for dette arrangement.
 
For sit store arbejde med dette, blev hun ved halballet tildelt årets Puskaspokal.

Sportslig startede fodboldafdelingen op med at konstatere at der var mistet en del af de unge spillere, men heldigvis var der nogle af de lidt ældre spillere, som tog over og de har heldigvis klaret sig flot hen over sommeren. Ligeledes var der opstartsproblemer i ungdomsafdelingen med at finde trænere til alle, men det lykkedes heldigvis til sidst.

Der var også Hancock Cup stævne i hallen i 2006. Dette blev en stor succes med masser af børnehåndboldkampe. RUIF deltog med et pigepuslingehold, som klarede sig flot.

Tennis afdelingen blev sat i gang i maj måned. Også her var det det den gamle garde som var behjælpelig med igangsætningen af banerne.

Efter sommerferien startede vinteridrætten op, såsom gymnastik, badminton og håndbold.
Her har der ligeledes i år været stor tilslutning, specielt gymnastikken har været en stor succes.

Formanden efterlyste frivillige ledere til næsten alle aktiviteter i RUIF. Der er mangel på disse, så hvis I har et par timer ledig om ugen, vil vi meget gerne høre fra jer. Dette problem findes ikke kun i Rønbjerg, men er et kæmpe problem de fleste steder.

Afslutningsvis takkede formanden de frivillige som i årets løb har gjort et stort stykke arbejde for RUIF, og ligeledes en stor tak til de mange sponsorer som har støttet klubben med bidrag til ungdommen i Rønbjerg.

Efter beretningen blev denne sat til debat, og der blev bl.a. spurgt om antal medlemmer i klubben, der er 450 aktive og passive medlemmer i RUIF. Ligeledes var der en snak om, hvad vi gør for at få fat i flere frivillige, som vi har så stor brug for

Beretningen blev derefter godkendt.

Derefter var der beretninger fra de forskellige udvalg, som ligeledes efter en livlig debat blev godkendt.

Gitte Ibsen oplæste herefter regnskabet, som viste et stort overskud, som vi alle kunne være tilfreds med.

Hun takkede alle for at have vist økonomisk mådehold igennem hele året.

Regnskabet blev herefter godkendt

På valg til bestyrelsen var
Ditte Bay, Lene Enggrob, Keld Mørk Kristensen og Bjarne W. Jakobsen
 Bjarne har valgt at stoppe p.gr.a. militæruddannelse.
 Jørgen Lund nyvalgtes til bestyrelsen. De øvrige blev genvalgt.

Som ny formand blev valgt Keld Mørk Kristensen.

Suppleanter til bestyrelsen blev Brian Have og Annette Rømer.

Revisor blev Erik Henriksen og Niels Jørgen Sort.
Revisorsuppleant blev Ole Jørgensen

Under eventuelt blev der opfordret til at informere mere i Rønbjerg Expressen og på RUIf s` hjemmesiden om livets gang i RUIF.

Der blev diskuteret om vi skal have spiritusbevilling i hallens kantine, dette bør tages op på et møde med skolen.

Ligeledes blev der rørt ved kioskernes åbningstider under stævner og lignende arrangementer.

Generalforsamlingen sluttede med at Bjarne blev takket for sin store indsats i RUIF igennem de 3 år han var formand, og vi ønsker ham held og lykke på sin videre færden indenfor militæret.

Bestyrelsen har senere konstitueret sig som følger:

Formand:          Keld Mørk Kristensen
Næstformand: : Lene Enggrob

Kasserer:         Gitte Ibsen
Sekretær:        Lars Kjær
B- medlem:      Jørgen Lund
B- medlem:      Ditte Bay Pedersen
B- medlem:      Inga Øster


Udvalgsformænd:

Fodbold: Jørgen Lund / Lars Kjær

Håndbold: Ditte Bay Pedersen

Gymnastik: Lene Enggrob

Badminton: Lars Kjær

Tennis: Gitte Ibsen

Kioskerne: Inga Øster

Sponsor og Reklamer: Gitte Ibsen

Rønbjerg Expressen: Ditte Bay Pedersen

Halbal og Byfest: Keld Mørk Kristensen / Lene Enggrob

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 22:49
RØNBJERG UIF har modtaget 3
Du kan lide denne side