Fra generalforsamling for året 2007

Generalforsamling for året 2007
Der blev afholdt ordinær Klik for at læse/skrive i min gæstebog generalforsamling
Torsdag den 21 februar 2008  kl 19.00 i Rønbjerg Hallens Cafeterie

  Dagsorden
1. Valg af dirigent : Erik Henriksen

2. Formandens beretning: Keld Mørk

Der havde ud over idræt været afholdt, Sck.Hansfest -med grillaften i den store telt,der var med stor tilslutning - Byfest var også godt besøgt,startende med morgenkaffe ( skænket af de lokale kvægavlere samt Arla
Der var udendørs gudstjeneste med barnedåb - om eftermiddagen var der forskellige tiltag for alle aldre
Dagen sluttede af med fælles spisning og dans, en fin dag
Man overvejer i 2009 at lægge det over 2 dage, da det er en anstrengende dag både for arrangører og deltagere
Disse arrangementer er afholdt i samarbejde med andre foreninger i byen.

Af andre overordnede ting i klubben har man igen drøftet om stadion skal flyttes over til skolen og hallen, så kunne den nuværende stadion evt. bruges til byggegrunde. Man havde også drøftet muligheden af et samarbejde på idrætssiden med andre naboklubber .
Man mangler lige som andre foreninger frivillige hjælpere til træning - kørsel - kiosk- m.m.
En stor tak til vores sponsorer - skolen - samarbejdet med SIS
Anette har som sædvanlig stået for julemarked i hallen, det var rigtig godt besøgt med ca 750 personer, så det er en stor succes, hun har desværre truet med at springe fra til næste år , men nu må vi se.
Halbal: Måske i 2009 i en eller anden form
Hjemmeside: Der er blevet lavet en ny hjemmeside som medlemmerne og bestyrelsen opfordres til at benytte med meddelelser m.m.
Skolen: Der er i fællesskab mellem Ruif og skolen indkøbt gymnastik redskaber for de såkaldte reklamepenge
Formandens beretning blev ens stemmig godkendt 

Beretning fra udvalgene:

Tennis: Gitte Ibsen fortalte at der var det faste antal medlemmer ( 16 - 20 stk ) som stadig benyttede banerne, det har været og er svær at tiltrække nye medlemmer.
Signe,Knud Erik og Kristian ordner baner og holder anlæget, de klager dog over unge menneske der ødelægger vinduer,
tagrender med mere
Der er anlagt nye linere på banerne, der efterhånden var 13 år gamle, så det var et nødvendig tiltag

Fodbold: Jørgen Lund fortalte at der var ca 40 børn til fodbold fordelt på 4 hold - de havde deltaget  i 5 mands og 7 mands turneringer. Der  havde været 4 medlemmer  på ungdomstræner kursus
Det er dog svær at fastholde ungdomstrænerne over flere år
Børnene er også tilmeldt forskellige indendørs turneringer

Der er en oldboys hold, den har klarer sig rigtig godt + et serie 4 hold der dog har måttet lide den tort at rykke ned i serie5
Der er indkøbt nye børnemål med mere, så rammerne for børneholdene er i orden
Klubhuset har ligeledes fået et lift - toiletter med mere

Håndbold
Der er 2 børne håndbold hold,( de bliver trænet af Jørgen Holm) og hvor især den ene hold har klarer sig rigtig godt, den ligger på førstepladsen så det må siges at være tilfredsstillende. Den anden hold blev man nødt til at trække ud lige før jul, da der var for lidt tilslutning.
På senior siden har man 2 hold tilmeldt JHF. 1 dame serie 2 og 1 herre serie 2 - de klarer sig begge hold rigtig godt - til næste sæson regner man med 1 hold herrer mere, ligeledes forventes det at damerne får en ny træner

Badminton
Lidt stille og rolig , der sker ikke det helt store på den front - men Carsten Holm træner de børn og unge der er - der deltager en  Old boys hold i Salling Turneringen.
På motionssiden kunne der også godt blive plads til flere i hallen

Gymnastik
Man oplever på gymnastiksiden en stor tilslutning ,med 60 børn til gymnastik + seniorer, så det er rigtig flot i en klub der ikke har haft gymnastik på programmet før end i de sidste år.
De bliver ledet af Lene Enggrob, der har stor hjælp af Thomas Hansen - Allan Birch - m/flere
Der afholdes den 12 april gymnastikopvisning i Rønbjerg Hallen, hvor man håber at se rigtig mange af Rønbjerg,s borgere
Man har også drøftet en samarbejde med Skive Gymnastikf.

Det reviderede regnskab :

Gitte Ibsen fremlagde regnskabet, der især på grund af ændrede tidspunkter for refundering (kommunen ) af regninger kom ud med et underskud på kr. 40,890,56
Der er dog stadig en kassebeholdning på kr. 229,293,59
Det skal også med at der er investeret 15.000 i nye fodboldmål, samt at man har renoveret toiletter for ca 30,000
Ellers et flot regnskab, som blev ensstemmig vedtaget

Valg:

På valg: Lars Kjær - Gitte Ibsen - Inga Øster - Ditte Bay

Genvalg: Lars Kjær og Gitte Ibsen

Nyvalg : Morten Have og Allan Birch

Valg af formand : Keld Mørk Kristensen

Valg af suppl.:  nr 1 - Thomas Hansen  ---  nr 2 - Brian Have

Valg af revisor : Erik Henriksen - suppl.: Ole Jørgensen


EVT:
Erik Henriksen fik overrakt et diplom , ( samt lovet senere når de er færdiglavet ) et guldnål som tegn på at han er blevet æresmedlem af RUIF.
Aftenen sluttede med hygge og smørrebrød

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 22:49
RØNBJERG UIF har modtaget 3
Du kan lide denne side