Referat fra Generalforsamling 2008

Generalforsamling i Rønbjerg UIF den 19 februar 2009 i Rønbjerg Hallen 

Ordinær generalforsamling for året 2008

Punkt 1:      Valg af dirigent: Knud Erik Nielsen

Efter at vores Æresmedlem Erik Henriksen, der i over 25 år har været dirigent måtte der vælges en ny, da Erik desværre er død alt for tidlig.
Punkt 2      Formandens beretning: Keld Mørk:
- Han bød velkommen til de alt for få medlemmer der var mødt op til årsmødet, ellers kunne han berette at året havde budt på Sct.Hansbål på festpladsen ved forsamlingshuset. Det var et frygtelig blæsevejr så tilstrømningen af deltagere var begrænset. Man havde ligeledes i samarbejde med de andre i byfestudvalget afholdt byfest ved skolen med meget stor tilslutning der startede med et stort bankospilmed 100 deltagere, i teltet om fredagen med mange gevinster skænket af lokale i Rønbjergområdet og Skive by. Der var som sædvane lørdag morgenkaffe i teltet, sponsoreret af de lokale Arla landmænd. Der var ligeledes den årlige udendørs gudstjeneste, med Birgitte Kjær. Festen sluttede lørdag aften med en grillfest i den store telt, efter at der dagen igennem havde været cykelløb, rigtig mange aktiviteter for børn, hoppeborg med mere. Der var også en stor gade fodboldstævne . Puskas pokalen gik i år til Poul Roslev. Der arbejdes stadig på at få stadion flyttet om til hallen, men det er et projekt på langt sigt. Man forsøger dog at få udvidet materiale rummet i Rønbjerg Hallen her og nu.  Der er 450 medlemmer i RUIF pr 2008 incl. passive. Julemarked blev i 2008 desværre ikke til noget, da bestyrelsen ikke i tide havde sørget for en afløser for Anette Rømer der allerede sidste år meldte sit frafald. Det vil der blive rådet bod på i 2009 hvis man kan finde nogen til at tage over. Hjemmesiden der bestyres af Knud Erik havde haft besøg af over 10.000 der søger information, desværre er de forskellige formænd for udvalgene ikke meget for at informere om deres afdelinger så Knud Erik må selv prøve at opsnuse nyheder med mere, der skal lyde en opfordring om at forbedre dette. Der havde været en aktivitets dag for børn hvor de kunne komme og prøve de forskellige aktiviteter. Det var en stor succes med 80 til 100 børn der mødte frem.
Punkt 3      Beretning fra de forskellige udvalg:

Tennis: Gitte Ibsen -  fortalte at det kørte stille og rolig med en fast medlemsskare af trofaste medlemmer der hygger sig. Ungdom er det svært med, men man forsøger. Signe & Knud Erik + Kristian passer tennis banerne. Der blev vedtaget at der også i 2009 skal være 2 baner

Fodbold:
Jørgen Lund –Vi har haft et oldboyshold i Dgi regi der klarede sig meget flot, vi havde også et serie 5 senior herrer, der rykkede op i serie 4.  Indefodbold - 2 hold seniorer der spiller lørdag morgen (motionister) Udendørs fodbold for ungdom, der havde været 4 hold 7-9-13-15 år der har deltaget i forskellige turneringer. Der var ved sæsonstart 4 nye trænere til holdene, men det var svær at fastholde trænere så der til sidst kun var den gamle garde. Man har deltaget i fodbold cup i Herning m.m.- i indefodbold er der 3 hold med  25 unge der spiller forskellige turneringer bl.andet i Durup og til Skive Badecup.  Klubhuset på stadion skal have installeret nyt gasfyr da den gamle ikke kan mere, der skal også laves et nyt bordplade til køkkenet. 
Erik Madsen (Jobbe) er ansat som stadioninspektør for år 2009

Håndbold:
Keld Mørk fremlagde i fraværd af formanden Morten Have beretning om at der var 4 seniorhold 2 herrer og 2 damer. De ligger alle 4 godt placeret begge herrehold endda til oprykning. Der er stor tilslutning til alle hold og damerne møder flittig op til træning. 
Herrerne har ingen træner så man må sige de klarer sig godt alligevel. 
Der er ingen børnehold i år  

Badminton:
Lars Kjær berettede om at der var ca 30 unge der blev trænet af Carsten Holm. De deltog i forskellige turneringer Øk og andre. Der vil blive en hel lørdag med kampe i hallen her i foråret en slags Rønbjerg mesterskaber hvor man håber på stor tilslutning. Motionister er der mange af, men det tager lidt af især på grund af at mange synes de er blevet for gamle. Der blev fra salen udtryk ønske om at der skulle gøres lidt mere fra udvalgets side af, at servicere medlemmerne lidt bedre.
Gymnastik:
Lene Enggrob fortalte om en afdeling med rigtig mange medlemmer til at udøve denne sunde idræt, det gælder både for ungdom og seniorer. Man havde i foråret 2008 afslutning for sæsonen med fuldt hus i Rønbjerg Hallen ,en succesfyldt stævne der i år følges op den 4 april ( Afrika tema ) Der er i alt 50/60 børn til de forskellige hold, der bliver ledet af Lene Enggrob, Birgitte Kjær, Lene Dyrberg, og Frida ? man har lidt svær ved at fastholde 6/7 klasserne. Man mangler trænere og tilbyder trænerkursus for dem der evt. er intreseret-  Der er 30 voksne gymnaster tirsdag aften i Rønbjerg Hallen – ligeledes er der et mandehold ledet af Allan og Thomas. Man vil tilbyde åben gymnastik hus den sidste lørdag i måneden for de børn der gerne vil prøve denne idræt. Et godt initativ fra udvalget.
Halbal/Byfest:
Keld Mørk - der var intet at berette om halbal og byfest er med under formandens beretning

Formandens og udvalgenes beretning blev alle ensstemmig godkendt

Punkt 4:     Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Gitte Ibsen fremlagde et flot regnskab der viste et overskud på kr. 74.820,64
De forskellige afd.: Håndbold – en minus på 18.291,93 --- Fodbold + på 5.252,44 --- Badminton + på 13.213,55 --- Tennis + på 390,24 --- Gymnastik + på 4.265,11 ---
Kiosker + på 5793,65  --- Reklamer/Lotteri + på 27.475,38 --- Julemesse en minus på 500 kr
Drift af klubhus/Aktivitetstilskud en + 37222,20  
Kassebeholdning på kr.304.529

Regnskabet blev ensstemmig godkendt
Punkt 5: Behandling af indkomne forslag   - Ingen

Punkt 6:     Valg af bestyrelse :
 
Karen Gottleib der erstatter Gitte Ibsen – Keld Mørk genvalg – Jørgen Lund genvalg – Gudlaug 
Arna nyvalgt i stedet for Lene Enggrob
Punkt 7:   Valg af formand :Keld Mørk
Punkt 8:    Valg af Suppl.: Nr 1-Lene Enggrob – Nr 2- Brian Have

Punkt 9:  Valg af Revisor:
Gitte Ibsen der afløser Niels Jørn Sort

Punkt 10:  Valg af Revisorsuppl.:
Niels Jørn Sort der afløser  Ole Jørgensen

Punkt 11: Evt.   Smørrebrød/Kaffe

Skrevet af Knud Erik

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 22:49
RØNBJERG UIF har modtaget 3
Du kan lide denne side