Damer

 Udvalgsformand:

Brian Have

Rønbjergparken 28, 7800 Skive


Tlf. 9753 4074  - 2061 3208havebrian@live.dk


Alle hjemmekampe bliver spillet i Rønbjerg - Hallen

Kisumvej 30 , Rønbjerg - 7800 SKIVE