Bestyrelsesmøder

  

Bestyrelsesmøde i RUIF d. 14 /2 - 2018 kl. 19.00 i hallen.


Tilstede: Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).  


 1. Godkendelse af referat fra den 15/1-2018.

  Godkendt.

   

 2. Nyt fra formanden

  *Indbydelse fra SIS til repræsentantskabsmøde den 22. marts. 2018. Vi deltager med en fra bestyrelsen.

  *Det er nu, vi skal ansøgning om ekstra ordinær vedligeholdelse af anlæg og lokale. Keld sender ansøgning om vedligeholdelse af klubhuset, jvf ref. Fra den 15/1-2018.

   

 3. Nyt fra kassereren

  *Lokale tilskud 2016/2017 er godkendt af kommune.

  *Det store overforbrug for vand er blevet refunderet af kommunen, fordi vi har gjort så meget i at finde fejlen. Kommunen forventer, at vi fremover har et normalt forbrug, og at vi holder øje med det. Vigtigt, at vi aflæser hver måned.

  *Vi har generelt fået dækket alt det, vi har ansøgt om, på nær et komfur, som vi ikke havde søgt om inden, Derfor vigtigt, at vi ansøger, inden vi køber.

  *Vi er nu lige under 200 aktive medlemmer i klubben.

  *Forår 2018 træder ny europæisk persondatalov i kraft. Det skal vi være obs. på at vi overholder. 

  *Regnskabet for 2017 er færdiggjort. Om en uge kommer revisorerne og går det igennem. Umiddelbart ser det ud til, at der er et lille overskud for 2017.

  *Dommergebyr for håndbold er meget stort. Lise sender de sidste to faktura til Brian, som kigger nærmere på dem og kontakter JHF for at spørge, om det virkelig kan passe.

  *Vi har fået et MobilePay nr. Der arbejdes på, at vi får flere nr.

   

 4. Nyt fra udvalgene

  Fodbold: Trænere forår 2018: Regnar Roslev vil gerne fortsætte, hvis han kan få en hjælpetræner. Arna arbejder i at finde en hjælpetræner. Thomas Have fortsætter, som trænere for U11. Der mangler trænere for U7. Maria prøver at finde en.

  Vi satser på U15 piger, herre C (7 mands hold, ingen træner), U11 drenge (5 mands, Thomas træner), U7 blandet (træner: ?) U15 pigerne mangler at blive meldt til holdturneringer i DBU. Triner melder dem til.

  Håndbold: Intet nyt.

  Badminton: Intet nyt.

  Gymnastik: Intet nyt.

  Tennis: Intet nyt.

   

 5. Hjemmeside

  Arbejdet med den nye hjemmeside går i gang snarest. Der betales for 3 måneder mere til den gamle hjemmeside, så vi kan tage den informationer, der ligger der.

   

 6. Generalforsamling

  *Bestyrelsen mødes kl. 18.00 i klubhuset. Brian sørger for varme. Arna sørger for mad.

  Vi har øl og vand. Brian og Thomas sørger for det kommer i klubhuset.

   

 7. Evt.

  *Nytårskur. Invitationer er sendt ud. Der mangler en del svar endnu. Arna sørger for mad og drikkevare. Trine sørger for duge, servietter og lys. Brian sørger for musik.

  *Konfirmation 22. april. Maria sørger for at der kommer telegrammer ud.  

   

 8. Lotteri

  *Arna, Keld og Brian finder ”gevinster”.

  *Lise og Maria laver lodsedlen. Maria printer ud på blå papir.

  De ligger klar til næste bestyrelsesmøde.

   

 9.  Dato for næste bestyrelsesmøde

  Generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018


     

Bestyrelsesmøde i RUIF d. 15 /1 - 2018 kl. 18.30 i hallen.

Tilstede: Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).  

 1. Godkendelse af referat fra den 23/11 - 2017.

  Godkendt.

   

 2. Nyt fra formanden

  *Lise og Keld har været til møde med Skive kommune ang. ny måde at håndtere aktivitetstilskud. Dette har tidligere været meget indviklet og omfattende. Det er nu væsentlig lettere. Bl.a. i forhold til tilskud pr. medlem kan det det nu oplyses at vi får 90,- kr. pr. aktivitetsmedlem under 25 år.

  *Vi har ikke hørt fra Skive Kommune ang. Vedligeholdelse af klubhus, hvor vi i 2017 søgte om penge bl.a. til nyt troltexloft. Vi afventer.

   

 3. Nyt fra kassereren

  *Der mangler enkelte betalinger for 2017.

  *Det er et ønske fra flere af de unge medlemmer, at de kan betale via mobilepay. Lise arbejder på dette sammen med revisoren.

  *Lise arbejder på at få styr på aktivitetstilskud og lokaletilskuddet til 2018.

   

 4. Forårssæson

  *Trine og Thomas vil reklamer for fodbold på FB. Opstart den 3/4 kl. 17.00 RUIF er vært ved pasta og kødsovs for spillere og trænere. Øvrige kan købe for 25,- kr.

  Der skal findes trænere til div. fodboldhold.

   

 5. Stadioninspektør

  *Brian Have fortsætter som stadioninspektør.

   

 6. Generalforsamling

  *På valg er Trine (modtager ikke genvalg), Thomas (modtager genvalg) og Maria (modtager genvalg). Der skal findes en ny til bestyrelsen.

  *Afholdelse kl. 19 i klubhuset, der serveres lidt lækkert.

  *Annoncering i Rønbjerg ekspresse (den lokale presse) samt på RUIF’s hjemmeside. + infoskærm.  Maria søger for dette.

   

   

 7. Evt.

  *Nytårskur

  Afholdes den 23. februar. Maria sørger for indbydelser.

   

 8. Lotteri

  *Der skal nye lodsedler ud.

  Punktet udsættes til næste gang.

   

 9. Dato for næste bestyrelsesmøde

  Onsdag den 14/2 kl. 19.00 i hallen.

  Generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018


Bestyrelsesmøde i RUIF d. 23/11 kl. 19.00 i hallen.


Tilstede: Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).  


 1. Godkendelse af referat fra den 23/10 2017.

  Godkendt.

   

 2. Nyt fra formanden

  *Loft i klubhuset: Der er sendt tilbud ind til kommune på el. (6 x spot) + regning fra troltex loft. (Det vil vi selv sætte op). Vi afventer svar.

   

 3. Nyt fra kassereren

  *Til vedligeholdelse af station og tennisbane er vi nu røget et niveau ned i refundering pga. besparelser. Dette gør sig også gælder fremadrettet.

  Stillingen som station inspektør skal slås op i januar. Sekretær laver et forslag til stillingsopslag.

  *Der mangler, at blive betalt en del kontingenter for indendørs aktiviteter. Vi er blevet opmærksomme på, at nogle medlemmer ikke har modtaget mail fra konventus med kontingentopkrævning. Der sendes besked på FB på Rønbjerg siden om det er sendt ud. Maria sørger desuden for at det kommer på info skærm.

  *Vi har ikke fået refunderet kursusbeløb fra SIS, der er lagt ud for vores trænere, men dog fået en bekræftelse på, at kommunen har modtaget det.

   

   

 4. Nyt fra udvalgene

  Fodbold: Hjemmestævne i Rønbjerg Hallen lørdag den 2/12-2017 fra kl. 10 – 16. Trine laver en liste over den hjælp, der er behov for, som hun sender på mail til bestyrelsen.

  Trine booker stationen til næste åres aktiviteter.

  Håndbold: Herrerne er ved at rykke op. De vinder det hele J

  Badminton: Intet nyt

  Gymnastik: Børnene er meget glade for at gå til gymnastik.

  Taekwondo: Der var desværre ikke nok børn (10) til et hold, og holdet er derfor stoppet i Rønbjerg. Børnene er blevet tilbudt at træne i Viborg Taekwondo Klub til en god pris.

  Tennis: Der er en enkelt bane udlejet om ugen.

   

 5. Ny hjemmeside

  Rønbjerg. Net

  Bestyrelsen siger ”GO” for hjemmesiden. Maria kontakter Thomas.

   

 6. Evt.

  SIK vil gerne låne hallen tirsdag. De kan få den fra 18-20. Keld melder tilbage.

  Der er en løs ledning i musikanlægget. Brian ordner den.

  Pukas pokalen: Da RUIF er en lille klub og har haft et stort fald i antal medlemmer gennem de sidste år er det besluttet, at puskaspokalen kun uddeles hver 2. år.  Dvs. den uddeles ikke i 2017.

   

 7. Lotteri

  Der trækkes for november måned.

   

 8. Dato for næste bestyrelsesmøde

  Torsdag den 4/1 2018 kl. 19.00 i hallen.

  Nytårskur Fredag den 23. februar 2018.

  Generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018.   

Bestyrelsesmøde i RUIF d. 23/10 kl. 19.00 i hallen.


Tilstede: Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).  


 1. Godkendelse af referat fra den 19. september 2017

  Er godkendt og lagt på hjemmesiden.

   

 2. Nyt fra formanden

  *Der er problemer med varmestyring i kantinen. Pedellen er ved at løse problemet.

  *Koder: aftalt med pedellen Henning, at koderne ændres til nytåret. Det er dog en udfordring, at de nye træner ikke har nogen. Keld prøver at fremrykke det.

  *Redaktøren Knud Erik Nielsen for RUIF’s hjemmeside stopper. Vi siger TAK for en stor indsats gennem mange gode år som redaktør. Keld og Maria overtager, indtil der er fundet en ny redaktør. 

  *Renovering af klubhuset. Keld har snakket med Marlene Sagi fra Skive Kommune. Vi skal sende en oversigt over det, vi gerne vil have lavet. Hvis det er under 10.000,- kr. er der stor mulighed for at få det lavet hurtigt. Brian og Keld/Thomas kigger på det. Vi tænker nyt loft i gangen, som vi selv kan lave og nye lamper (spot) af en elektriker.

  *Træerne omkring klubhuset: Keld har spurgt kommunen, om vi selv må fælde træerne. Det må vi ikke. Kommunen kigger på det i løbet af vinteren.

   

 3. Nyt fra kassereren

  *Der mangler holdlister. Indendørs fodbold starter først i denne uge på nær herrerne. Taekwondo har sidste prøvegang den 3. november. De andre lister kommer hurtigst muligt til Lise.

   

 4. Nyt fra udvalgene

  Fodbold: Hjemmestævne i Rønbjerg Hallen lørdag den 2/12 - 2017 fra kl. 10 – 16. Vi skal have åbnet kiosken. Trine får det på infotavlen inden. Hjælp til tidtagning, kiosken, bagning. Vi uddelegerer til næste møde.

  Håndbold: Intet nyt.

  Badminton: Der er begynder stævne i starten af november.

  Gymnastik: To hold kørende; børnehold med lige knap 10 deltager og fitness med ca. 11 deltager.

  Taekwondo: Indtil videre 7 deltager. Træneren kræver 10 deltager. Vi prøver en sidste gang den 3. november.

  Tennis: Brian lukker for vandet til tennisbanen og sørger for at lukke hulet i døren.

   

   

   

   

 5. Lotteri

  Der trækkes for oktober måned. Vinderne offentliggøres på hjemmesiden.

   

 6. Dato for næste bestyrelsesmøde

  Den 23. november kl. 19.00 i klubhuset.Bestyrelsesmøde i RUIF d. 19/9 kl. 19.00 i klubhuset.

Tilstede: Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).  

1.     Godkendelse af referat fra den 15. august 2017

Godkendt

 

2.     Nyt fra formanden

*Hjemmeside: Vi er blevet kontaktet af Thomas Petersen, som laver forskellige hjemmesider. Han har tilbudt at lave en hjemmesider for alle foreninger i Rønbjerg, som samles i en fælles hjemmeside for byen. Dvs. han vil også gerne lave en ny hjemmeside for RUIF. Vi synes, det lyder som en god idé, at alle hjemmeside hænger samme.  Søger man så på ”Rønbjerg”, dukker alle hjemmesider/foreninger op på én gang. Det lyder som et godt initiativ for hele Rønbjerg.

Hvis RUIF skal have en ny hjemmeside, vil vi gerne, at hjemmesiden hænger sammen med konventus, så medlemmer kan gå ind på hjemmesiden og melde sig til hold og betale kontingenter. 

Vi foreslår en aften, hvor Thomas fortæller og præsentere sin hjemmeside for alle foreninger. Vi bliver enig med Thomas om tirsdag den 31. oktober. Keld inviterer de andre foreninger.

 

3.     Nyt fra kassereren

* Badminton: Der er kommet henvendelse fra et medlem, der oplyser, at der mangler en ”prop” i et hul i gulv til net. Det er lovet, at det skal laves. Keld sørger for dette.

* Der laves en liste over bestyrelse medlemmer, som kommer op på infoskærmen i hallen. Maria gør dette.

*Lise efterspørger holdlister. Der er lige knap gået tre gange. OBS at vi får dem og afleveret til Lise. Ift. Gratis prøvegange aftales det, at de tre gratis prøvegange er for et hold. Dvs. fra hold start.

 

4.     Nyt fra udvalgene

Fodbold: Afslutning tirsdag den 26/9. Der er pølser til fællesspisning. Inde foldbold piger U15 vil gerne træne onsdage fra kl. 17-18. Drenge U12 mandage kl. 17-18.    

Håndbold: Damerne og herrerne har været til Viborg stævne, men ellers er træningssæsonen ikke gået i gang endnu.

Badminton: Er opstartet. Der er stadig ledige baner.

Gymnastik: Børnene og fitness er startet op. Desværre er yogatræneren blev sygemeldt. Der er ikke fundet nogen ny træner endnu. Ift. Fitness aftales det, at der skal være minimum 5 betalende. Dette for, at det kan løbe rundt økonomisk.

Taekwondo: Opstart i fredag. Desværre kun 6 børn. Der skal være 10 deltager.

Tennis: Intet nyt. Der er et hold, der gerne vil spille indenfor. Brian finder en tid i hallen til dem.

 

5.     Forskønnelse/vedligeholdelse af klubhuset

*Er der kommet svar fra kommunen ang. bevilling af nyt loft? Nej

*Trine foreslår at fælde læhegnet udenfor klubhuset for at få mere lys ind. Keld spørger kommunen, om vi selv må gøre det (mod betaling af brændstof til maskiner) eller kommunen selv vil gøre det. Keld spørger til, om vi kan få anden belægning på.

 

6.     I øvrigt

*Lise har fra Skive Kommune fået en indbydelse til møde den 28. september med BDO (revisionsselskab). Ift. Økonomi, regler, love i foreninger m.m. Lise har ikke mulighed for at deltage. Lise sender den videre til Gitte Strande (vores revisor) og Keld for at give dem mulighed for at deltage. 

 

7.     Lotteri

Der trækkes for september måned. Vinderne offentliggøres på hjemmesiden.

 

8.     Dato for næste bestyrelsesmøde

Mandag den 23/9 kl. 19.00.

Bestyrelsesmøde i RUIF d. 15/8 - 2017 kl. 19.00 i klubhuset.

Tilstede: Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).  

1.     Godkendelse af referat fra den 20. juni 2017

Godkendt

 

2.     Nyt fra formanden

*Vand skal aflæses nu og indberettes til kommunen. Så bliver der udregnet et nyt a conto beløb for resten af året. Hvis RUIF får problemer ift. den store vandregning sidste år, skal vi iflg. Karina Nøhr kommunen. Koder til hallen.

*Gamle koder uddelt til RUIF slettes. Hvert udvalgsmedlem spørger de respektive trænere, hvilken kode, de vil have, og sender det til Keld i løbet af uge 34. Koderne kommer til at virke pr. 1. september. Hvis alarmen går i hallen skal den slås fra i køkkenet, da låsen er flyttet.

*Infoskærmen i hallen bliver ikke flyttet, da man nu fremover kan komme ind i forgangen hele dagen og se den.

*Lys i hallen: Der er bevilliget penge til nye lamper. Pedellen mener, de kommer op i september.

 

3.     Nyt fra kassereren

*Der mangler stadig holdlister fra fodbold oldboys og drenge.

*Hvad gør vi for at sikre, at holdlister kommer efter de tre gratis prøvegange, så kontingent kan blive opkrævet rettidigt? - Lise printer div. holdlister ud med navne og informationer, så skal ”kun” rettes til. Hvert udvalgsformand har ansvaret for at trænere har en liste til den første træningsgang og ansvaret for, at de opdaterede lister bliver indhentet efter tre gange.

 

 

4.     Nyt fra udvalgene

Fodbold: Er lige startet op igen efter sommerferien.

Håndbold: Intet nyt.

Badminton: Intet nyt.

Gymnastik: Startet op i september. Der er styr på trænere.

Taekwondo: Der var opvisning til byfesten, som reklame for kommende sæson.  

Tennis: Brian arbejder på at lave hegnet, der er gået i stykker. Brian får fat i nøgler hos tidligere medlemmer.


 

5.     Forskønnelse/vedligeholdelse af klubhuset

Der er kommet et tilbud fra tømrer ang. Nyt loft i klubhuset. Det sendes ind til kommunen, ift. Om de vil bevillige det.

 

6.     I øvrigt

Festudvalget: Den årlig fest er indtil videre udsat på ubestemt tid

 

7.     Lotteri

Der trækkes for august. Vinderne offentliggøres på hjemmesiden.

 

8.     Dato for næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 19/9 kl. 19.00 i klubhuset.

Bestyrelsesmøde i RUIF d. 20/6 - 2017 kl. 19.00 i klubhuset.

Tilstede: Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent). Afbud fra Arna Johnnsdottir.

1.     Godkendelse af referat fra den 9. maj 2017

Godkendt

 

2.     Nyt fra formanden

*Ang. Forsikring. Keld har haft kontakt til SIK: De frivillige i RUIF er dækket, da vi er kollektiv forsikret gennem DGI. Øvrig forsikring: Vi beholder indtil videre samme forsikring. Der er dækket for løsøre både i hallen og klubhuset, samt dækning af klubhuset. Lise og Brian kigger på forsikring til efteråret ift. et evt. bedre tilbud.

*Vand: Keld arbejder videre i at finde ud af fremtidige vandregninger. I øjeblikket betaler vi fuld afgift. Der skal ikke betales kloakafgift på f.eks. vanding af tennisbanerne. Lige efter byfest skal vi sende tallene på vandmålerne ind, så det kan regnes ud, hvor meget vi sandsynligvis bruger i resten af 2017.

 

3.     Nyt fra kassereren

Enkelte fodboldspillere mangler at betale kontingent. Brian, Thomas og Trine følger op.  

Der fastsættes kontingenter for div. Hold.

 

4.     Skilte i hallen

Alle sponsor-penge for skiltene er kommet.

Sponsorerne skal som udgangspunkt selv sørge for skilte. Skiltene kan laves ved f.eks. Colors, der alle kender de præcise mål. Keld, Lise og Brian spørger mulige nye skiltesponsorer.

 

5.     Nyt fra udvalgene

Fodbold: Intet nyt.

Håndbold: Intet nyt

Badminton: Intet nyt

Gymnastik:  Der er ikke helt styr på alle de kommende hold endnu. Maria og Arna følger op.

Taekwondo: Intet nyt.

Tennis: Intet nyt.

 

6.     Forskønnelse/vedligeholdelse af klubhuset

Pris på nyt loft: Der er snakket med en tømre, men vi har ikke fået et tilbud endnu. Der følges op på næste bestyrelsesmøde.

 

 

7.     I øvrigt

Vi vil gerne øge aktivitet i sommerperioden i hallen, dvs. der skal mere rengøring på. Keld sørger om det.

Vi foreslår igen at nul-stille ALLE koder til hallen. Der er mange koder ude. Keld retter henvendelse til pedellen.

Infoskærm i hallen: husk, der kan sættes info på den. Maria gør dette. Vi foreslår at skærmen kommer til at hænge i et vindue, så man kan se den udefra. Keld spørger pedellen ang. Dette.

Deadline til Rønbjerg ekspressen 1. august. OBS håndbold, badminton, gymnastik og dans.

 

8.     Lotteri

Der trækkes for juni måned. Vinderne offentliggøres på hjemmesiden.

 

9.     Dato for næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 15. august kl. 19.00 i klubhuset.

Bestyrelsesmøde i RUIF d. 9/5 - 2017 kl. 19.00 i klubhuset.

Tilstede: Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).

1.     Godkendelse af referat fra den 3/4-2017.

Godkendt.

 

2.     Nyt fra formanden

* Fra sidst: Forsikring: RUIF’s ting i hallen er ikke dækket ind under Hedemarkens forsikring. Vi har forskellige forsikringer i RUIF, herunder for løsøre. Vi er lidt i tvivl om, hvad vi skal have, eksempelvis for frivillige i klubben. Keld ringer til SIS og tjekker, hvilke lovpligtige forsikringer vi skal have for ulønnede frivillige. Herefter skal det overvejes, om vi skal have andre forsikringsselskaber til at komme med et bud mhp. om det kan gøres billigere end nuværende.

* Vand. Der arbejdes stadig i vandregningen. Vandmåleren, der har været til undersøgelse for om den målte rigtigt er kommet tilbage. Der er ikke fundet fejl.

Der er sendt mail til Skive Vand. Vi vil gerne have dem ud og tjekke vores måler. (Ifg regningen betaler vi fuld kloakafgift på det hele, hvilket vi ikke kan forstå, da noget vand bruges til banevanding). Skal der opsættes nye måler? Sløjfes måler, som er koblet fra?

Normalvis får man refunderet vandregningen fra kommunen. Vi er i tvivl ift. At regningen er så stor. Obs.

 

 

3.     Nyt fra kassereren

*Lise mangler træner kontrakter. Udvalgspersonerne sørger for dette.

*Lise mangler oplysninger om, hvem hun skal sende faktura til for skilte i hallen. Der sendes til dem, der har skilte i hallen, fraset en, der ikke har betalt. Den skal tages ned.

*Der bliver sendt faktura ud på kontingent, så snart fodbold holdlisterne er klar.

*Brian har afmålt gas og sendt ind.

 

4.     Nyt fra udvalgene

Fodbold: Trine sørger for at indhente børneattest på alle trænerne.

Håndbold: Intet nyt.

Badminton: Stævnet i Nr. Søby var en god oplevelse. Trænerne (Carsten og Jørgen) vil gerne til to turnering næste år. RUIF betaler den ene.

Gymnastik: Der bliver yoga til efteråret. Arna finder ud af datoerne. Det bliver i alt 10 gange ad 90 min. Der skal være mindst 11 betalende for at det kan løbe rundt. Der er fundet en træner til børnegymnastik. Men der skal flere til. Arna søger videre.

Taekwondo: Der har været graduering med åbent hus. Det var en god dag.

Tennis: Det er opstartet. Kontingent for voksne: 500,- kr. for voksne (både ude og inde). Brian tjekker om de, der spillede sidste år stadig vil spille. Ellers skal nøglerne afleveres.

Brian annoncerer på FB på Rønbjergekspressen ang. tennis.

 

5.     Forskønnelse/vedligeholdelse af klubhuset

Pris på loft fra tømrer: Udsættes til næste gang.

Hvornår skal vi male?: Der er købt maling. Vi afventer tilbud på loft + isolering.

Køkken: Trine køber en ny vandhane til køkkenet. Thomas sætter den op. Hullet, hvor den gamle emhætte sad, skal dækkes. Brian gør dette.

 

Fyr: Fyret fungerer igen. Der blev ikke skiftet noget.

Toilet: det gamle kan ikke laves, der skal nyt toilet til. Keld og Thomas sørger for dette.

 

6.     I øvrigt

Festudvalget: der bliver ikke holdt fest i år. Der vil i stedet af holdes fest i feb. 2018. Festudvalget mener, at en fest vil koste mere. Musikbudget til 50.000,- kr. Dvs. at der budgetteres med 200-250 personer. RUIF godkender, at festudvalget går videre med arrangering af fest.

 

7.     Tilbagebetaling fra Tunnel

Der blev optaget lånebevis. Hvordan og hvornår er der tænkt tilbagebetaling?  Keld spørger til borgerforeningen til deres næste møde den 13/6. Vi tager det op herefter. Vores forslag er tilbagebetaling med 5000,- kr. pr. år.

 

8.     Lotteri

Der trækkes for maj. Vinderen offentliggøres på hjemmesiden.

 

9.     Dato for næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 20/7 kl. 19.00 i klubhuset.

Bestyrelsesmøde i RUIF d. 3/4 - 2017 kl. 18.30 i klubhuset.

Tilstede: Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).

1.     Godkendelse af referat fra den 14/3-2017.

Godkendt

 

2.     Nyt fra formanden

Forsikring: Pedellen vil undersøge, om RUIF’s ting i hallen er dækket ind under Hedemarkens forsikring. Pedellen melder tilbage til Keld.

Lys i hallen. Keld har haft møde med pedellen: Lys udenfor i skolegården er koblet på ved museet. Pedellen finder ud af, hvordan vi får dem tændt og undersøger muligheden for at få nye lampe op.Pedellen sørger for lys inde i hallen.

Der er kommet nye mål.

 

3.     Nyt fra kassereren

Kom ind under de andre punkter.

 

4.     Nyt fra udvalgene

Fodbold: Der mangler bolde. Brian henter dem, der er i hallen. Der kommer til at mangle 4-bolde. Der skal købes ind.

Håndbold: Herrerne rykkede desværre ned fra serie 2 til 3 L

Badminton: Intet nyt.

Gymnastik: Børnedans starter torsdag den 14/9 kl. 16. Der er sendt forespørgsel om en underviser til pardans.

Taekwondo: Rasmus vil gerne træne taekwondo i Rønbjerg i næste sæson også, men kommer med et forslag om en minimumsgrænse på 8-10 deltager, hvilket bestyrelsen bakker op om.  Der snakkes forslag til annoncering. Rasmus spørger til muligheden for graduering og evt. opvisning/reklame for taekwondo 29. april. Hallen er ledig, så det kan godt lade sig gøre.

Tennis: Intet nyt.

 

 

5.     Forskønnelse/vedligeholdelse af klubhuset

Der diskuteres frem og tilbage om hvor meget, der skal gøres. Vi bliver enige om følgende:

Gangen:

·         Nye loftslamper

·         Nyt loft

·         Evt. ny til herretoilettet

·         Døre, dørkarme og oplagstavler males hvide

Fællesrum:

·         Nye lamper (gerne spots i loftet)

·         Nyt loft (magen til det i gangen)

·         Dørkarme + fodlister males hvide

·         Terrassedør males hvid

·         Lågen til køkkenet males hvidt

 

Brian kontakter en tømrer for et overslag til nyt loft med spot.

Maling til dørkarme: Vi maler selv. Der skal købes maling. Lise køber.

Køkken: Der er sat mere bordplade op. Den gamle emhætte er ved at blive taget ned. Der skal ny vandhane op.

 

Vandmåler: Ny midlertidig vand måler er sat op, da den gamle er sendt ind til undersøgelse. Et gammelt vandrør til en gammel vandmåler (til venstre for indgangspartiet) er nu koblet fra.

Fyret er i stykker (nogle pakninger er i stykker). VVS mand undersøger om, der kan fås reservedele. Dette er ikke sikkert. Måske skal der et nyt fyr til.

Toilettet løber. Thomas undersøger om det kan laves.

 

6.     I øvrigt

Fra sidste møde: Festudvalget (Brian Have, Palle Strande, Peter Bak, Brian Husted og Lene Have): Hvad siger RUIF til afholdelse af en fest i 2017? Det er RUIF, der hæfter for et evt. underskud.

Bestyrelsen er med, men der skal budgetteres med kun 100-150 personer. Brian går tilbage til festbestyrelsen. Så tager de beslutning om, de vil arrangere og i hvilken form.

Konfirmation: 7. maj.  Vi får lavet vores egen telegram. Thomas sørger for dette. Maria kører ud med dem.

 

7.     Lotteri

Der trækkes for april. Vinderne offentlig gøres på hjemmesiden.

 

8.     Dato for næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 9. maj. Kl. 19.00 i klubhuset.

Bestyrelsesmøde i RUIF d. 14.03-2017 kl. 19.00 i klubhuset.

Tilstede: Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).


1.     Godkendelse af referat fra den 22/2-2017.

Godkendt

 

2.     Nyt fra formanden

* Vand: Der er kommet en faktura på knap 40.000.- kr. Den er videresendt til kommunen. Vi har ikke hørt yderligere. Brian kontakter Skive Vand, da der er fuld kloakafgift på. Det skal der ikke være, da en del af vandet er brugt på tennisbanerne. Og vi kan stadig ikke forstå, at der brugt så meget vand. Vi vil have Skive Vand ud igen og få styr på alle målerne. (Hoved- og bi-målerne).

 

3.     Fordeling af div. poster

Næstformand: Arna

Kassere: Lise

Sekretær: Maria

Fodbold: Thomas og Trine

Håndbold: Brian

Badminton: Thomas

Gymnastik og dans: Arna

Taekwondo: Maria

Tennis: Brian

Rønbjergekspressen: Arna

Byfest: Trine

 

4.     Nyt fra kassereren

Betaling af kontingent: Kun få medlemmer mangler nu at betale.

Kontingenter: Skal generelt hæves for at få aktiviteterne til at løbe rundt.

 

 

5.     Nyt fra udvalgene

Fodbold: Trine og Brian var i går til møde med DBU. Der vil blive udbudt et klubudviklingskursus til november.

Trine arbejder i at finde trænere til de små børn.

Fodbold starter op 4. april med fællesspisning.

Kontingent for børn: 450,- kr. for ude sæsonen.

Håndbold: Intet nyt

Badminton: Det stævne, børnene skal til, er der bruger-betaling på. (75-90 kr.) RUIF er blevet spurgt om vi vil betale. Det besluttes, at vi giver det fulde beløb i år, også ift. At de ikke var til noget sidste år.

Gymnastik: Vi forsøger med yoga til efteråret. Arna har haft kontakt med en mulig instruktør. Det koster 535,- kr. for 90 min. Vi foreslår et forløb på 10 gange med et kontingent på 600,- kr. Maria skriver en mail ud til alle dem, der har gået til gymnastik ang. Yoga til efteråret. Er der interesse for det? Maria sender det også ud på FB.

Børnegymnastik: Der er flere i byen, der har efterspurgt børnegymnastik. Vi mangler trænere dertil. Arna kontakter nogle borger i byen og spørger om de ikke har lyst til at få et kursus og dele træne opgaven.

Børnedans: kommer til efteråret med Betina og Josefine Mørk som trænere. Arna ligger det på FB.

Taekwondo: Godt søndagseftermiddags arrangement, hvor der var deltagelse både fra Rønbjerg og Viborg.

 

6.     Hallen

*Lyset inde i hallen er for dårligt. Dommerne, der kommer i hallen, klager over det. Pedellen vil skifte alle pærerne til LED-lys, hvis der er råd til det. Ellers skal der nye almindelige pærer i de lamper, hvor de er sprunget.

*Der mangler også en del lys uden for hallen. Nogle lamper lyser ikke, f.eks. den lampe i midten af gårdspladsen.

*De mål vi har, er alt for dårlige og direkte farlige under kamp. Håndbolddommeren, der var der i søndags vil sende en klage til JHF (jysk håndbold forbund). Hedemarken skal sørge for mål.

*Brian og Keld indkalder pedellen til et møde herude, hvor hallen gennemgås, så det kan blive udbedret hurtigst muligt.

 

7.     Klubhuset

Forskønnelse/vedligeholdelse.

Der er konkrete forsalg fra generalforsamling: flytning af emhætte, mere bordplads i køkkenet, udskiftning af vandhane mm.

Hvis der skal søges ved kommunen, er det senest den 1. april.

Vi tænker emhætten, vandhane og mere bordplads samt udskiftning af toiletter har første prioritet. Evt. lysning af gangen (eks. troltexlofter, nye lampe, pudsning af vægge?)

Keld kontakter kommunen for at finde ud af, hvordan vi søger. Vi laver herefter mailkorrespondance om, hvordan og hvad vi gør.

 

8.     I øvrigt

Festudvalget (Brian Have, Palle Strande, Peter Bak, Brian Husted og Lene Have): Der er ikke helt enighed i udvalget om der skal holdes en fest i 2017 og evt. hvilken fest. Det er RUIF, der har penge i det. Hvad siger vi til det? Tages op til næste bestyrelsesmøde.

 

9.     Dato for næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 4/4 kl. 19.00 i klubhuset.

Bestyrelsesmøde i RUIF d. 22/2-2017.

 

Tilstede:

Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).

1.     Godkendelse af referat fra den 20/1-2017.

Godkendt og lagt på hjemmesiden.

 

2.     Nyt fra formanden

*Lederfest den 3. marts: Der er 13 billetter til RUIF. Vi spørger trænere, som de første.


*SIK er begyndt at bruge vores fodboldbaner på stadion et par måneder, da deres baner ikke kan holde til alle deres kampe.


Ang. Overforbrug af vand (jvf. Ref. Fra sidste møde). Vi har stadig ikke fået nogen regning. Vi afventer og ser regningen og evt. refundering. Brian læser nu vand af hver måned. Der er ikke brugt noget ved sidste måling -> vi antager, at der ingen skader er.

Keld skriver til Karina Nøhr, serviceøkonom i Kultur og Fritid i Skive Kommune, og adviserer om vores store overforbrug, og at vi undre os over det store forbrug.


*Elværket: Der kommer eftersyn på el-masterne på stadion.


*Koder til hallen: Keld har snakket med pedellen. Det med ny koder til alle er ikke sat i værk endnu. Udsættes til efter generelforsamling. Ny bestyrelsesmedlemmer skal have.

 

Klubhuset: Der snakkes om forskønnelse/vedligeholdelse af klubhuset. Sættes på som et punkt til næste gang, hvor der snakkes konkrete forslag.

 

3.     Nyt fra kassereren

*Lotteri: Der er lavet nye lister med passive medlemmer. Lise har printet lodsedler ud. Vi deler ud, hvem der skal ”sælge” til hvem.


*Vores regnskab 2016 er blevet godkendt af revision. Vi havde et lille overskud på ca. 900,- kr.

Forsikring: Vi betaler til forsikring af løsøre i hallen.

Det skal undersøges, om de ting kan komme ind under Hedemarkens forsikring.

Keld undersøger dette.

*Der mangler kontrakter fra trænere. Udvalgsformændene søger for dette.

 

4.     Nyt fra udvalgene

Fodbold: Børnene meldes til Badelands Cup i Skive

Badeland 4. marts.


Møde med DBU og Kommunen mandag den 13. marts. (Ang. Klubberne i kommunen/hele landet). Tine og en af Thomas og Brian deltager.


Vores to indendørs senior hold vil gerne spille udendørsfodbold. Trine undersøger muligheder for turneringer og melder til.


Der mangler træner til foråret. Trine opfordrer på FB.


Håndbold: Intet nyt.


Badminton: begynderstævne i feb., flyttet til april.


Gymnastik: Der bliver ikke yoga-hold i år. Der skal gerne findes trænere til næste sæson. (Sættes på som et punkt til næste møde).


Taekwondo: Intet nyt.

 

5.     I øvrigt

*General forsamling.   Bliver i klubhuset.

Brian sætter varme på.

Bestyrelsen mødes kl. 17.30/18.00.

Maria sender alle ref. til Keld, som udskriver dem til underskrivelse af bestyrelsen.

Maria sender dagsorden til Keld, der printer ud til generalforsamlingen.

*Der besluttes at indkøbe en printer til RUIF, der skal stå ved sekretæren.

 

6.     Dato for næste bestyrelsesmøde

Det næste er generalforsamling den 27. februar.

Dato til konstituerende bestyrelsesmøde sættes efter generalforsamling.


Bestyrelsesmøde i RUIF d. 20/1-2017.

 

Tilstede:

Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).


1.     Godkendelse af referat fra den 6/12-2016.

Godkendt.

 

2.     Nyt fra formanden

  

Lodsedler. Første trækning er i april. De skal derfor ud i marts.


Der snakkes om forskellige muligheder for at sælge dem, f.eks. på mail. Det besluttes dog, at vi gør som sidste år. Bestyrelsen deler dem ud. Enten ved personlig kontakt eller i postkassen.

Lise printer lodsedlerne (160 stk.) ud på farvet papir, så vi kan dele dem på næste møde.

 

Oplysning: Udenoms-arealerne ved hallen: der er i øjeblikket ingen, der holder dem. Keld har snakket med kommunen. De prøver at arrangere et møde med museet og borgerforeningen, så det kan afklares, hvem der gør hvad.


Nytårskur (10. februar) for frivillige i RUIF. Maria laver indbydelse.


Lederfest i KCL er 3. marts kl. 17.30. Brian og Keld laver indbydelsesliste og invitere.


Generalforsamling (27. februar.) Maria sætter indbydelse i avisen.

 

3.     Nyt fra kassereren


Der er stort arbejde i at regne tilskud ud. Der skal bl.a. indberettes antal brugte timer i 2016. Der regnes på det. Vi er meget i tvivl om det er pr. medlem eller pr. hold. Keld ringer ind til kommunen for vejledning.


Forbrug af vand 2016 har været usandsynlig højt: 700 m3 mere end i 2016…. ??!!!  Hvordan ??!! Der er ikke observeret rørskade eller vandudslip… Keld snakke med kommunen. Vandet skal aflæses hver mdr. i 2017. Udvist om vi kan få det refunderet.

              

4.     Nyt fra udvalgene


Fodbold: Intet nyt


Håndbold: Intet nyt


Badminton: Stævne 1 weekend i feb. I Søby/Højslev Hallen


Gymnastik:

Træneren til Crossdance er holdt. Hun har valgt kun at undervise i Zumba Gold og tilbød dette i stedet. Dette var der dog ikke opbakning til, og holdet stopper derfor. Der var snak om at forsøge noget andet, eks. Yoga. Arna forsøger at få fat i en træner til dette. Forslag om et forløb på 6 gange. Gratis for dem, der har betalt til Cross Dance, betaling for evt. nye. Vi afventer.


Taekwondo:

Rasmus (træneren) oplyser, at han inviterer Taekwondo-børnene i Rønbjerg til to gange træning i hans egen klub i Viborg, for at de kan se, hvordan det foregår der. Han vil fortsat gerne holde en hel træningsdag her i Rønbjerg. Han melder tilbage.

 

5.     I øvrigt

Koder til hallen: Vi har ingenting hørt. Trines kode virker ikke længere.  Keld kontakter pedellen.

 

6.     Dato for næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 22/2 kl. 19.00.

Bestyrelsesmøde i RUIF d. 6/12-2016.

 

Tilstede:

Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).

1. Godkendelse af referat fra den 15/11-2016.

Godkendt og lagt på hjemmesiden.

 

2.     Nyt fra formanden

  

Lodsedler 2017: Skal ud senest i marts. Kommer op til næste møde.


Der kommer desværre ingen nye bander i hallen med de midler, vi troede, vi kunne købe dem for. Der trænger rigtig meget til nye. De gamle er slidte. Keld undersøger, hvor vi kan søge nye.


Der har tidligere været snak om, at få et vindue fra kiosk til hal. Dette ønsker vi ikke længere.


Der bliver nu indhentet tilbud på at få lavet herretoilet i hallen til et offentlig toilet med adgang udefra, uden adgang til resten af hallen.

 

3.     Nyt fra kassereren

  

Der skal læses vand af. Det gør Brian.


Badminton: der mangler stadig navne og fødselsdato p dem, der har betalt kontant. Det skal være nu.


Regnskabet lukkes den 31. december.


Saldolister: En del mangler at få betalt endnu. Lise giver os lister på hvert hold om, hvem der mangler.

Udvalgsformænd følger op.


Generelt: Som udgangspunkt betaler man fuldt kontingent uanset, hvornår man starter. Skal der ske afvigelser, skal det godkendes i bestyrelsen.

 

4.     Nyt fra udvalgene

  

Fodbold   Intet nyt.


Håndbold Intet nyt.


Badminton Intet nyt


Gymnastik Juleferie i crossdance indtil den 3. januar.

Ved aflysning skal der sendes sms besked til dem, der ikke er på FB.


Taekwondo Intet nyt.

 

5.     Lukning af baner. Konsekvenser for RUIF .


Der er fra Skive kommune kommet forslag om at lukke en af banerne på Stadionet for at spare penge. Der er kommet forslag om at lukke en 11-mandsbane (ud af tre baner).

RUIF oplyser, at den ene bane er nedlagt (for ca. 1½ år siden), og vi har derfor nu kun to baner tilbage. Vi kan ikke undvære dem. Trine skriver tilbage med vores svar.

 

6.     Generelforsamling

  

Afholdes i 2017 mandag den 27. februar kl. 18.30.

Maria sætter det i avisen mindst 8 dage før.

 

7.     Lotteri

  

Decembermåned blev trukket i november.

 

8.     Nytårskur

  

Vi er desværre nød til at flytte Nytårskur til den 10/2 - 2017. (Ret til ændringer forbeholdes).

 

9.      Dato for næste bestyrelsesmøde

  

20. januar 2017.


Bestyrelsesmøde i RUIF den 15/11-2016.

Tilstede: Arna Johannsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).

 

1.     Godkendelse af referat fra den 4/10-2016.

Godkendt.

 

2.      Nyt fra formanden

Vi (RUIF) skal have delt ”Rønbjerg Ekspressen” ud hurtigst muligt. Vi deler imellem os.

Nye bander i hallen: Der er søgt om nye. Vi afventer svar fra ministeriet/ kommunen.

 


3.     Nyt fra kassereren


Vi er bagud med holdlister. Vi skal sørge for hurtigst muligt at aflevere til Lise.

Alle opkrævninger skal være sendt ud og helst betalt, inden Lise afslutter regnskabet til jul.

 

4.     Nyt fra udvalgene

 

Fodbold

Trine har deltaget i et opstartsmøde med DBU, Skive Kommune og flere klubber i kommunen.

Desværre oplever de fleste klubber i kommunen, at det går ned ad med medlemstallet.

Mødet handlede bl.a. om, hvordan man kan tiltrække flere medlemmer og flere frivillige.

Det blev også drøftet, at det er en udfordring at man i fodbold er gået fra 7-mands til 8-mands hold. Det gør det svært for flere klubber.

Der er mange klubber, der slår flere årgange sammen. Der er flere klubber, der samarbejder.

Forslag med en drejebog for, hvad man har brug for hjælp til, eks. Kørsel mm. (hvor meget tid det kræver, hvad der forventes) til forældrene til at hjælpe med opgaver.

Der er også forslag om mindre kursus, eks. En aften med inspiration. I stedet for de lange kurser, som træner kan få nu.

Trine deltager i de næster møder også.

 

Håndbold

Intet nyt

 

Badminton

Jørgen har fundet en turnering til den 4. februar.


Gymnastik

Der er desværre ikke mange deltager til ”crossdance”. Vi beslutter dog at lade det køre sæsonen ud, da vi er godt i gang, velvidende at det bliver med underskud.


Taekwondo

Rasmus spørger om det er muligt at lave et dagsarrangement i hallen for de, der går til taekwondo. Det er det selvfølgelig. Maria melder tilbage til Rasmus. Han skal komme med et forslag til en dato. Vi vil gerne være vært ved en sandwich.

 

5.     Lotteri

Der trækkes for november og december. Vinderne får direkte besked og offentlig gøres på RUIF’s hjemmeside.

 

6.      Dato for næste bestyrelsesmøde


Tirsdag den 6. december kl. 20.00

 


Dagsorden til bestyrelsesmøde i RUIF d. 4/10 kl. 20.00 i hallen.

Tilstede: Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).

1. Godkendelse af referat fra den 13/9 Er godkendt og lagt på RUIF’s hjemmeside.

2.
Nyt fra formanden
  
*Dørkoder: alle koder bliver nulstillet 1. november og alle skal have nye koder.
Det er fra Hedemarken sagt, at det skal være de fire sidste cifre i vores person nr.
Dette er vi stærkt imod i bestyrelsen.
Vi mener, det skal være 4 tilfælde tal. Vi foreslår desuden, at koderne (i RUIF) nulstilles ved hver sommerferiestart og man får nye koder.
Keld går videre med dette.

3.
Nyt fra kassereren
  
*Skive Kommune har en meget omstændelig tilskudsordning, som vi meget gerne ser revideret, da det er meget besværligt og ugennemsigtigt.
Vi tænker, at andre klubber oplever det sammen.
Keld kontakter kommunen. *Lise har printet sidste års holdlister ud, så div. udvalgsformænd kan tage dem med til holdene i år og få dem opdateret. (Både med navne og deres mailadresser).
*Det ville være smart, hvis der er flere, der kan logge på konventus, bl.a. for at kunne sende mail til medlemmer. 
Vi aftaler, at Maria, som sekretær oprettes som bruger. Lise søger for dette.
Udvalgsformænd skal sende info til Maria.

4.
Nyt fra udvalgene
  
Fodbold: Opstart af børnehold i uge 43

Håndbold:
  
Intet nyt

Badminton:
Børneholdet vil gerne til nogle turneringer. Thomas undersøger nærmere. RUIF vil gerne hjælpe, hvis Jørgen Holm gerne arrangere en turnering her.

Gymnastik/dans:   
Det lille hold (3-5 år) har der været syv på. Det ”store” hold (6-10 år) har der kun været to på. Der snakkes om, at det ligger for tideligt på dagen. Trine spørger om det kan flyttes til kl. 16.15 - 17.00. Vi prøver et par gange mere.
Trine lægger det på FB.
Cross Dance: Den første gang var der 10 og de sidste to gange var der kun 6 hver gang.

Taekwondo:
Maria møder op til næste træning og ser, hvor mange, der er.

5. RUIFs bidrag til Kirke- og kulturen uge tirsdag i uge 41.
Der er fællespisning kl. 18.00. Tine (underviser i cross dance) vil arrangere dans til om tirsdagen

6.
Lotteri
Der trækkes for oktober.
Vinderne lægges på hjemmesiderne.

7. I øvrigt RUIF mødes lørdag den 22. oktober kl. 10.30-14.00 i hallen til samling af nyindkøbte møbler, samt oprydning i boldrummet og div. Indretning af kantine.

Der er deadline til Rønbjergekspressen den 1. november, hvis vi skal have noget ind.

Nytårskur bliver den 3. februar 2017.

8.
Dato for næste bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. november kl. 20.00 i hallens kantine.

Bestyrelsesmøde i RUIF d. 13/9-2016 i hallen.

 

Tilstede: Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).

1.    Godkendelse af referat fra den 9/8-2016.

Godkendt.

 

2.     Nyt fra formanden

*Ønske om lov til at bruge hallens faciliteter (kantine og toiletter) til børnefødselsdag.

(Fra møde den 21/6-2016).

Keld har spurgt Hedemarken, men har ikke fået svar endnu.


*Tider for RUIF’s aktiviteter er booket for resten af sæsonen.

Obs ved fremtidige bookning: hallen står for sig selv i konventus.

 

3.     Nyt fra kassereren

*Der er udfordringer på, at flere medlemmer ikke får betalt deres kontingent. Der snakkes om, hvad vi skal gøre.

Der strammes op til næste sæson.


Vi (udvalgsmedlemmer) skal være hurtigere til at aflevere spillerlister til Lise, gerne efter de tre prøvegange.


På regningen står der også en ”sidste frist” på betaling. Der skal efter fristens løb følges op på, hvem der mangler at betale.


Der vil muligvis komme rykker i form af et fysisk stykke papir. Dvs. ikke på mail.


Bestyrelsen følger op på næste møde.


*Badminton. Det afklares, hvem der spiller og hvem der har betalt og ikke betalt.

 

4.    Nyt fra udvalgene


Fodbold:

I øjeblikket betaler herrerne pr. gang de spiller.

Dette giver en masse ekstra administration.

Det besluttes, at de fremover skal betale fast kontingent, som bliver på 500,- kr. for udendørs spil.


Dette for at få udgifter (holdgebyr, dommerhonorar og dgi-afgift ved for sent afbud) dækket.


Prisen for indendørssæson er på 350,- kr.

Thomas og Brian laver en holdliste.


Indendørs bolde: alle spiller med bold nr. 4. Trine indkøber bolde.

 

Håndbold

Der er et herre senior og et dame senior hold i år.

Det bliver håndbold-fitness hold.


Badminton

Er opstartet, der er stadig ledige baner.

Børneholdet er opstartet.

Vi er ikke klar over, hvor mange, der er.

Thomas får Carsten eller Jørgen Holm til at lave en holdliste.

 

Gymnastik

Cross dance starter på tirsdag den 20/9 kl. 19.00.


Børnedans. Trine har spurgt på FB om interesse. Der er ikke kommet mange tilbagemeldinger.


Vi prøver alligevel at starte på tirsdag, den 20/9 kl. 16.00 med Cilie Koldning.


Desuden starter et børnehold for de 3-5 årige med Betina og Josefine Mørk.

 

Taekwondo:

Startede i fredags den 9/9.

Der mødte 6-7 stykker op, hvilket ikke er nok til at dække udgifter.

Vi prøver et par gange mere for at se, om der ikke kommer flere.

 

5.     Deltagelse fra RUIF i kirke og kulturugen (uge 41).

Der er kommet en forespørgsel fra præsten Anita Engberg, om RUIF vil lave nogle fælles arrangementer med menighedsrådet i denne forbindelse.


Menighedsrådet er kommet med nogle forslag, men er også meget åbne overfor nye ideer.


Vi vil gerne deltage. Gerne med noget dans og fællesspisning tirsdag og evt. noget søndag den 9/10 om formiddagen.

Vi foreslår et møde med præste/menighedsrådet.


Keld kontakter Antia for et møde. Arna, Keld og Maria vil gerne deltage i mødet.

 

6.     Kode til døren

Det er bestyrelsens opfattelse, at der er mange, der har en kode eller kender en kode.

Det er oplevet, at der er nogle, der har låst sig ind i hallen til privatbrug.

Der mangler overblik over hvem og hvor mange, der har kode til hallen.

Keld har bedt pedellen om en liste på, hvem der har en kode. Der er ikke kommet svar endnu.


Vi foreslår at slette alle koder og at dem, der skal have koder får nye. 

Punktet sættes på næste gang.

 

7.     I øvrigt

Førstehjælpskasse i hallen. Skal fyldes op. Vi mangler bl.a. ”isposer”. Arna søger for det.


Der skal et skilt på døren, så alle ved, hvor førstehjælpskassen er.


Hallens kantine.

Skal gøres færdig med inventar (hylder, skaber m.m.).


Trine, Lise og Maria laver en indkøbsliste og tager i IKEA.

 

8.     Lotteri

Der trækkes for september.

Det kommer på RUIF’s hjemmeside.

 

9.      Dato for næste bestyrelsesmøde

Den 7/10 kl. 18.00.


Bestyrelsesmøde i RUIF d. 9. august 2016 i klubhuset


Tilstede: Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).


1.     Godkendelse af referat fra den 21/6-2016.

Godkendt

 

2.     Nyt fra formanden

SIS (Skive Idræts Samvirke) oplyser, at vi som idrætsklub er fritaget for gebyr på erhvervs-affalds. Da alle klubber er registreret med CVR-nr. afkræves vi sandsynligvis dette af Nomi 4s. I så fald skal vi inden den 30. september på deres hjemmeside søge om fritagelse. Keld gør dette.

 

3.     Nyt fra kassereren

Der mangler navne på tennisspillere. Brian sender den på mail til Lise.


Brian og Thomas tager de skilte i hallen ned, som vi ikke får reklamepenge for mere.


Medlemsbetaling til RUIF: skal ske via bankoverførsel. Dette p.g.a. det it-system, som idrætsklubberne i kommunen kører med.


Vi (udvalgene) skal være opmærksom på at sende spillerlister fra div. hold noget hurtigere til Lise, end det sker nu.

 

4.     Nyt fra udvalgene

Fodbold

Indendørsfodbold til U10 og U12. Træner: Brian og Thomas. Trine vil tilmelde dem indendørsturnering, hvis der er spillere til det.


Håndbold:

Intet nyt.


Badminton:

Der er tilmelding til badminton i hallen mandag den 15/8 kl. 19.30.

Opstart af børnebadminton den 6. september kl. 17-18.


Gymnastik/dans:

Desværre har det ikke givet resultat at søge efter trænere på SoSu-skolen.


Børnegymnastik: Arna har spurgt en, som muligvis vil have børnehavebørnene. Vi krydser fingre. Arna får svar i næste uge.


Der arbejdes på at starte et dansehold for 5-8 år.


Cross dans: Tine Tinglef fortsætter som træner. Det bliver tirsdage kl. 19-20. Opstart: 20. september. 20 gange i alt. Kontingent: 400 kr.


Taekwondo:

Træner: Rasmus Jørgensen.

Det bliver fredag fra kl. 14.30 -15.30

Opstart fredag den 9. september. Kontingent 400,- kr. inkl. Taekwondopas.

Maria sender invitation ud i Rønbjergsekspressen og på skoleintra.


Tennis

Der er lavet ekstra nøgler.

 

5.     Lotteri

Der trækkes for august. Vinderne offentlig gøres på RUIS’s hjemmeside

 

6.     Dato for næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 13/9 kl. 19-21


Bestyrelsesmøde i RUIF d. 21/6-2016 kl. 19.00 i klubhuset.


Tilstede: Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).


1.     Godkendelse af referat fra den 17/5-2016

Godkendt.

 

2.     Nyt fra formanden

Brug af hallen (til eksempelvis børnefødselsdage):

Der har på det senest været en del forespørgsler på dette. RUIF kan ikke træffe bestemmelse om det. Det er Hedemarken. Reglen lige nu er, at det kan man ikke, da man ikke kan låne den privat.

Bestyrelsens holdning: Synes det er OK, at selve hallen ikke er til udlån, men synes det ville være en fint, hvis man kunne låne toiletterne og kantine til en evt. fødselsdag for klassen, hvis man holder børnefødselsdag på legepladsen udenom. Bestyrelsen (Keld) spørger Hedemarken om dette kunne være muligt, evt. til og med 6. klasse.

 

3.     Nyt fra kassereren

Der er flere reklame skilte, der skal ned.

Der er en del fodboldkontingenter, der mangler at blive betalt.

Der mangler nøgler til Tennisbanen. Brian skaffer nogle flere.

 

4.     Nyt fra udvalgene

Fodbold  

Ina og Thomas har fundet modstandere til venskabskampe under byfesten.


Spillertøj: (jvf. Referat fra den 3/5-2016) Palle mangler str. på trøjer. Arna melder tilbage til Palle.


Trine spørger i Intersport om de kan lave et tilbud på overtrækstrøje og knæ-bukser, som børn/forældre kan købe som klubdragt.

 

Gymnastik

Arna søger efter trænere til børnegymnastikken på SoSu-skolen.


Voksen: Vi prøver i første omgang at satse på Zumba. Arna leder efter en træner.

 

Badminton:

Jørgen og Carsten Holm forsætter som trænere. Opstart omkring 1. oktober.


Tilmelding til badminton bliver mandag den 22. august i hallen. Tidspunkt kommer senere. Thomas sørger for reklame i Rønbjerg-Ekspressen. (Der er deadline d. 1. august), og lægger det på Rønbjerg-Ekspressen på FB.

Brian undersøger reklamepris i radioen og avisen og melder ud på mail til bestyrelsen.

 

Tennis:

Kontingent: Udendørs: 350,- kr. for et husstandsmedlemskab. Hvis man fortsætter indendørs er det 150,- kr. ekstra pr. person.

Hvis man kun spiller indendørs er det 350,-kr pr person.

 

5.     Forslag til nyt initiativ til næste år:

Med baggrund i det faldende medlemstal til mange af RUIF’s hold og den kendsgerning, at det er svært at holde børn og unge i RUIF foreslås et nyt initiativ fra forår 2017.  

En fælles aktivitet på boldbanen for børn og voksne, hvor man kunne lave forskellig ting hver gang. Det kunne være fodbold, det kunne være rundbold, stikbold, fangeleg, stafet m.m.

Herefter mulighed for fællespisning.

Generel enighed om, at et kunne være en idé, som overvejes, når vi nærmeres os foråret igen. 

Hvis der er nogen i byen, der har kommentar eller forslag til dette, hører bestyrelsen gerne fra dem.

 

6.     Lotteri – udtrækning

Resultatet for sidst er endnu ikke på RUIF’s hjemmeside.


Og vinderne for sidste trækning har endnu ikke fået besked. Det skyldes, at vi mangler det sidste fra en sponsor. Det er der styr på nu. Keld giver besked til vinderne og til Knud Erik, så det kan komme på RUIF’s hjemmeside.

Der trækkes for juni og juli måned.

 

7.     Dato for næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 9. august 2016 kl. 19.00 i klubhuset.Bestyrelsesmøde i RUIF d. 17/5-2016 i klubhuset

 

Tilstede: Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).

 

1.     Godkendelse af referat fra den 3/5-2016.

Er godkendt

 

2.     Formanden

”Købmandsgården” ønsker at sælge bygningerne, og der er derfor indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling den 25. maj. Kl. 16.00. RUIF er indkaldt, da vi har aktier deri. Keld deltager for RUIF.

 

SIS (Skive Idræts Samvirke)har indkaldt til formandsmøde ang. Anlægsprioritering i morgen. Keld deltager. Vi har ønsket stadionet flyttet. Vi er ikke med i top 10 prioriteringen for 2016, ligger nr. 11 eller 12.

 

Hjertestarten flyttes den 1. juni fra købmandsgården til indgangen ved hallen.

 

3.     Lotteri

Der mangler end del betalinger. Vi giver en uge mere og laver første trækning på tirsdag den 24/5 med tilbagevirkende kraft for april.

 

4.     Tennis- opfølgning fra sidst.

Vi laver et åbent hus arrangement lørdag den 28. maj kl. 10-12. Vi mødes kl. 9.30, og gør klar.

Maria laver udkast til indbydelse. Efter godkendelse ligges det på FaceBook og som kopier i Rønbjerg Børnehave.

Arna sørger for det kommer på ”spisesedler”.

Maria laver mail med kalenderbooking til tennisbanerne.

Keld sørger for øl og vand.

 

5.     Dato for næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 21. juni 2016 i klubhuset efter fællesspisning.


Bestyrelsesmøde i RUIF d. 3/5-2016 kl. 19.00 i hallen

 

Tilstede: Arna Johnnsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).


1.     Godkendelse af referat fra den 11/4

Godkendt.

 

2.     Nyt fra formanden

Intet nyt.

 

3.     Nyt fra kasseren

Der er modtaget kontraktaftaler fra badminton. Der overføres penge.

 

4.     Nyt fra udvalgene

  

Fodbold

    

Vi er desværre nød til at aflyse U12 pigerne pga. manglende spillere. Der er kun fire.


Trine samler navne ind på de resterende hold til næste gang, så der kan sendes kontingent ud.


Der forventes deltagelse af børneholdene (U5, U7 og U9) i Spar Nord Cup søndag den 19/6, som i år finder sted i Ørslevkloster.


Spillertøj: Arna har fundet sponsorer til nyt spiller-sæt til U9. Sponserer: ”Superbrugsen Vinderup” ved Palle Strande og ”OK benzin”. Trine vil sørge for at tage et billede af U9-spillerne i spiller-sættet sammen med Palle, når tøjet kommer.


U25 drengene har fået lov til at forsætte med at spille inden døre i hallen, jvf. Referat fra den 11/4.


Tennis


Brian sørger for nyt grus og klargøring af bane.


Brian lægger opslag på FaceBook om muligheden for at spille tennis i Rønbjerg.


Brian kontakter campingpladsen mhp om campinggæster vil have mulighed for at leje vores bane .


Vi vil forsøge at lave en formiddag, hvor man kan få en gratis prøvetime i Tennis. Brian finder en dato.


Håndbold:


Efter håndboldafslutning har nogle spillere opstartet løb/gang (ca. 6 km) hver torsdag kl. 19.00 med opstart ved hallen. Derefter styrketræning indenfor. Alle er velkomne.

 

Badminton:


Jørgen og Carsten Holm fortsætter som trænere til børnehold i den næste sæson.

 

5.     Lotteri

Det har taget længere tid end forventet at få sponsorer på plads og lavet lodsedlerne, men lodsedlerne er nu lavet og klar til salg.

Bestyrelsen vil gå rundt til tidligere medlemmer og evt. ny og høre om de forsat er interesserede.

Vi tager lodsedlerne med til fællesspisning næste tirsdag.

Første trækning er dermed udskudt, der udtrækkes med tilbagevirkende kraft fra april.

 

6.      Aftaler og procedure i RUIF

Der er opstartet et årshjul. Det er en proces, der tager lang tid, der fyldes på efterhånden. Det samme gælder for procedure i RUIF.

 

7.     Sponsor-skilte i hallen

Alle sponsorskiltene i hallen er skrevet ned. Lise skriver til sponsorerne og opkræver for reklamen.

 

8.     Dato for næste bestyrelsesmøde

  

Kort bestyrelsesmøde den 17/5 mhp. A.t følge op på   lotteri.  


Bestyrelsesmøde 11 april 2016


Bestyrelsesmøde i RUIF d. 11/4-2016 kl. 19.00 i klubhuset.

  

Tilstede: Arna Johannsdottir, Keld Mørk, Brian Have, Thomas Have, Trine Rusbjerg, Lise Thomsen og Maria Hejlskov (referent).

1.     Godkendelse af referat fra den 8/3-2016.

Godkendt

 

2.     Nyt fra formanden

·         Velkommen til Thomas, som har sagt ja tak til at træde ind i bestyrelsen. Thomas kommer til at stå for badminton.


·         Nyt arrangement: Borgerforeningen har foreslået et nyt arrangement ved hallen med fælles aktiviteter for børn og voksne, som eksempelvis boldspil på mulitibanen, snobrødsbagning og lign. Hvis det regner, kan hallen benyttes. Der skal være en frivillig voksne hver gang til at sætte det i gang. Der er forslag om én lørdag hver måned. Bestyrelsen i RUIF synes forslaget er godt, men synes, at det bliver for meget x 1 månedligt. Vi foreslår x 1 inden sommerferien.


·         Klubhuset: Kloakken i klubhuset skal renoveres. Kommunen har godkendt og vil betale. Brian kontakter en fagmand.


·         Rønbjergekspressen: Der har været møde; Leif Reinholdt tilbyder at lave et aftenskursus i, hvordan man sætter en artikel op, hvis der er interesse for det. Der er flere interesserede fra RUIF’s bestyrelse.


·         Der er udbudt kursus fra SIS (Skive Idræts Samvirke) for nye trænere og nye bestyrelses medlemmer om rollefordeling, konflikthåndtering mm. Vi har desværre ikke mulighed for at deltage, da det er tre moduler, der strækker sig over flere dage.


·         Keld har (igen) søgt om at få flyttet stadionetet.

 

3.     Nyt fra kasseren

·         Der mangler kontrakter for trænere 15/16 fra gymnastik og badminton. Arna og Thomas sørger for dette.


·         Thomas og Keld har booket hallen fra næste år.


·        Næsten alle idrætsudøver har betalt. Der snakkes om, at MobilPay kunne være en god idé som betalingsmetode. Dette er desværre meget omstændigt og derfor ikke umiddelbart en mulighed endnu.

   

4.     Nyt fra udvalgene

·         Fodbold: U25 drengene, der har spillet i hallen i vintersæsonen vil gerne fortsætte i hallen, da de ikke kan stille hold udenfor. Keld spørger pedellen om de må forsætte.


·         Gymnastik/dans: Der mangler trænere til næsten sæson. Arna er begyndt at lede. Der kommer forslag til nye holdtiltag. Det afhænger af, om der kan findes trænere.


·         Badminton: Thomas vil allerede nu spørger Carsten og Jørgen Holm, om de vil fortsætte som trænere igen i næste sæson.

 

·         Der diskuteres generelt om, hvordan vi rekrutterer trænere til RUIF. Det er til de fleste hold en stor udfordring at finde trænere. Manglen på trænere er med til at lukke hold. Der har tidligere været søgt via Facebook, spurgt på læreuddannelsen og mange er spurgt direkte. Vi fortsætter med at opfordre alle, der har lyst og mulighed for at hjælpe, til at kontakte bestyrelsen.

 

·         Arna skriver til Rønbjergekspressen mhp at annoncere for fællesspisning tirsdage efter fodbold.

 

5.     Lotteri/passive medlemmer

·         Lise laver 200 lodsedler.

·         Præmie: Vi finder sponsorer til præmier. Vi giver tilbage til mail til Lise ang. hvem der vil være med.


·         Trine og Arna vil spørge tidligere passive medlemmer om de vil købe nyt passiv medlemskab (lotterilodsedel). Vi spøger til fællesspisning om der er nogen frivillige, der vil købe eller gå rundt og sælge.


·         Vinderne af hver udtrækning vil fremgå på RUIF’s hjemmeside. Første trækning vil foregå til næste bestyrelsesmøde.

 

6.     Aftaler/procedure i RUIF

Maria og Lise kigger i mapperne og ser, hvad der er af nedskrevne aftaler, og samler det ind til næste møde. Kommer med forslag til et årshjul med de faste ”aktiviteter” sat ind.

 

7.     I øvrigt

·         Der flyttes to mindre fodboldmål om på boldbanen ved hallen. Brian sørger for dette.


·         Spilledragter: der mangler spillertøj til fodbold U9 drengene og U12 pigerne, det er for småt. Arna undersøger om vi kan få sponsoreret et sæt til dem.


·         Sponsorskilte i hallen: der skal laves opdatering. Nogen skal ned og nogen skal op. Keld tager kontakt til div. Sponsorer. Der følges op på dette til næste møde8.     Dato for næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag den 3/5 kl. 19.00 i klubhuset.


Bestyrelsesmøde 8 marts 2016

Bestyrelsesmøde i RUIF  d.  8/3-2016 kl. 20.00 i hallens kantine.

Tilstede: Trine Rusbjerg, Arna Johannsdottir, Lise Thomsen, Keld Mørk, Brian Have og Maria Hejlskov (referent)

1. Formanden orienterer, herunder:

  

1.1 Der mangler fortsat et medlem til bestyrelsen. Keld spørger nogle, der måske kunne være interesseret.

Seneste:Thomas Have er indtrådt     

1.2 Fordeling af poster: 

Formand: Keld

Næstformand: Arna

Kasserer: Lise

Fodbold: Trine

Håndbold: Brian

Tennis: Brian

Badminton: ??

Gymnastik (inkl. Tumlingebold): Arna

Sekretær: Maria

Kiosk: Der er lavet en kasse (til mandags fællesspisning, til kaffe, the, slik køb og salg i kiosken). Trine står for kassen. 

Booking af hal: Keld

Lotteri: ??

Tyrolerfest: Brian

Byfest: Keld, Trine

Haludvidelse/Flytning af stadion: Keld

Rønbjergekspressen: Arna

 


2. Referat fra bestyrelsesmøder sendes, efter godkendelse fra bestyrelsen, til Knud Erik som lægger det på RUIF’s hjemmeside.

      

3. Ting til opslag på RUIF’s hjemmeside: Hvert udvalgsmedlem kontakter selv Knud Erik.

      

4. Lotteri: Vinderne skaloffentliggøres på RUIF’s hjemmeside. Bestyrelsen sørger for at give Knud Erik besked efter hvert bestyrelsesmøde.

      

5. Kasseren orientere om diverse.

      

6. Div. Fra udvalgene:  

      

8.1 Gymnastik: Crossdance slutter uge 12, tumlinghold slutter uger 11. 

     

8.2 Badminton: Der er klager over, at nettene er ”filterede” ind i hinanden, når de skal sættes op. Det er vigtigt, at de sættes pænt i vognene efter brug.       

8.3 Fodbold: Afslutning på indendørsfodbold for U9 og U11 drenge i uge 11.

Opstart af udendørsfodbold tirsdag den 5/4 -16 kl. 17.00 RUIF er bagefter vært ved fællesspisning kl. 18.00. Fodbold er fremover hver TIRSDAG.

Der mangler forsat trænere, der arbejdes hårdt på at finde trænere.

 

7. Næste møde: Mandag den 11/4 -16 kl. 19.00 i klubhuset.
Referat bestyrelsesmøde d.18.08.2014 RUIF

1

: Formanden – Info fra SIS om muligheden for deltagelse på idrætsakademi.

Gulvet i hallen er ikke i orden – Keld har kontakt med kommunen.

 

2: Kasseren – Der bliver kursus i Conventus – overvej om ny kasserer skal deltage.


Regnskabsmæssigt tegner det til at blive et dårligt år grundet store udgifter til forbedringer på stadion, tennisbanerne osv.

 

3: Tennis – Tennisdamerne fra Skive har ikke spillet i år.
Skal der gøres en indsats for at få ”nye” spiller til baneren, da dem som spiller pt. ikke er helt unge mere?:)

 

4: Badminton – Knud Erik har styr på alt omkring tilmelding. Knud Erik og Michael er i hallen på tilmeldingsdagen.

 

5: Gymnastik og Zumba – Betina vil ikke træne damerne i år – der mangler en træner
Arna undersøger mulighederne.
Der bliver kun en gymnastikhold for børnehavebørnene som Maria Hejlskov og Mette Have træner.

 

6: Fodbold – U8-U11 starter indendørs v. Brian Have.

U12 v. Henrik Kristensen


Brian Have snakker med Brian Husted om indkøb af nye bolde – det er ikke nødvendigt.

 

7: Håndbold – Damernes kontingent nedsættes til 900 kr. da de ingen træner har i år.

Tove Ehmsen træner bhv.børn og 0.klasse om torsdagen.

Brian finder ud af hvordan elektronisk holdkort fungerer.

 

9. Kiosk – der laves optælling af diverse varer fra kiosken, som byfesten køber af RUIF Madordningen om mandagen fortsætter frem til udendørssæsonen slutter.

 

10: Idekassen var tom.

 

11: Byfest – teltopsætning torsdag kl.15.30 v. skolen.

 

12: Ved de aktiviteter der er sat på haltiderne i folderen som er omdelt – de respektive formænd møder op i hallen og ser hvor mange børn der kommer.


13: Mette udtræder af bestyrelsen, til generalforsamlingen
 

 

  .

Referat fra RUIF, bestyrelsesmøde 2.7.14

1)

Referat godkendt

2)

Formanden – intet at bemærke.

2a)

Fordeling af haltider:

Taekwondo afklares, det tyder ikke på, at det kan udbydes

Zumba gives fri til torsdag, Betina bestemmer, hvis hun vil have noget, Arna spørger, derefter også Tanja

Herefter tilbydes tid til Tove til håndbold

Foldbold mandag 2 timer Afklares med Henrik (Mette)

Børnegymnastik? Ingen trænere, Arna leder

Brian ringer til Hol for afklaring af, om han vil træne badminton (efterfølgende modtages der besked om, at han ikke ønsker dette)

Trine spørges til old girls

Skema med opråb om manglende trænere sendes til expressen, hvor der er deadline 1.8.2014

3)

Kasseren

Majbritt Skylder 2 fodbold kontingenter

Lotteri, der er solgt færre lodder

Mandagens mad – regnskabet er ikke opgjort , der kan derfor ikke evalueres på det.

Drøftelse af aflønning af trænere:

1500 er meget, hvis der er to trænere på et hold, og der kun er 7 børn. Dette er der enighed om.

 

4)

Gymnastik og Zumba

Intet ud over det tidligere anførte om, at der mangler trænere.

5)

Badminton: Der sker ikke mere før opstart af sæsonen

1 mandag i september tilmelding 25.8.2014 kl. 19.00

6)

Tennis: Banerne er ok, de samme spiller

7)

Håndbold

Arrangement i august afklares

8)

Pigerne er tilmeldt U10, det må afklares i forhold til tilmelding næste år, om det kan fortsætte.

Ingen drøftelse af, om nogen vil tage tjanser, som Mette gerne vil af med. Tages derfor med på næste dagsorden igen.

9)

Kiosk og mad på stadion

Tilmelding lørdag på sms – betaling ved fremmøde.

10)

Taekwondo – Intet

11)

Idékassen tom

12)

Byfest – der mangler hjælp til opstilling af telte, hoppeborg.

Der orienteres om, at der i år bliver mulighed for dankort-betaling, og at der bliver traktortræk og børnefodbold

Der er behov for hjælp til praktiske ting

13)

Ny dato: 18.8.2014 kl. 19.30 i KLUBHUSET

14)

Til næste gang:

Styr på sæsonopstart

Deadline til Expressen

Kontakt til Expressen og mange andre tjanser videregives fra Mette

Referat fra RUIF, bestyrelsesmøde 12.5.14

1)

Referat godkendt

2)

Formanden – intet at bemærke, oplyser senere m møde med SIS vedr. rangliste med prioritering for flytning af stadion og udvidelse af hallen.

3)

Kasseren

5 kampe flyttet i håndbold, hvilket koster 500 pr. kamp.

Kioskregnskab fremlægges for gymnastikopvisning, børnestævne, Hancock cup og i forhold til indkøb – lille overskud.

Mandagens mad – indkøb og indtægter skal have sit eget regnskab og evalueres til næste møde

Indkøb hos købmanden: Der henstilles til, at det anføres på bonen, hvilken afdeling, det er til.

Tennis: Banerne er klar, grus og vandrør + noget tømrerarbejde, der refunderes.

Bander: Kommunen skal betale, ansøgning fremsendes. Kasseren kontakter A-sport for tilbud.

Lotteri: Ikke alle lodder er solgt, der kan derfor ikke trækkes vindere endnu.

Krolf: Det vides ikke, hvor mange deltagere, der er tale om. Det aftales, at foreningen afholder udgiften til etablering – ca. 1000 kr., og at der herefter opkræves kontingent på 100 kr. pr. sæson.

4)

Gymnastik og Zumba

Zumbadamer flyttes tilbage til tirsdag, der er en åbning i zumbatilbud til piger igen

Gymnastik for børnehavebørn kl. 4 om onsdagen, der mangler trænere til den øvrige gymnastik.

5)

Badminton: Der sker ikke mere før opstart af sæsonen

6)

Tennis: Man kan bruge banerne frit, når de ikke er optagede

 

7)

Håndbolddamer vil gerne tilbage til tirsdag – ok

Hancock cup gik fint, men det var et stort arbejde.

8)

Fodbold: 18 piger U11 kampplan, U6 og U7 tilmeldes Spar Nord cup gennem SIK

9)

Kiosk: Vi skal have styr på køleskabet, fryser smides ud, og den lille fra Hallen stilles evt i klubhuset.

10)

Taekwondo – sæsonen afsluttet, der aflønnes med 3000. Det afklares, om der er mulighed for træning næste sæson.

10a)

Idékassen tom

11)

Byfest – det er der styr på

Der er behov for hjælp til praktiske ting

12)

Ny dato: 2.7.2014 kl. 19 i KLUBHUSET

13)

Til næste gang:

Haltider fordeles

Deadline til Expressen

Kontakt til Expressen og mange andre tjanser videregives fra Mette

 

 

Referat bestyrelsesmøde RUIF d. 09.04.2014

 

0: Konstituering af bestyrelsen:

Keld Mørk – Formand og byfest

Brian Have – Håndbold

Majbrit Teglgaard – sekretær og taekwondo

Arna Johansdottir – Næstformand -Gymnastik

Knud Erik Nielsen – Kasserer og tennis

Michael Sørensen – Badminton

Mette Bak Olesen – Fodbold, kiosk, Ekspressen og byfest

 

1: Referat godkendt

 

2: Formanden – Ansøgning til SIS vedr. flytning af stadion.
 

Keld køber vin til Erik Preisler afgående formand for SIS og deltager i afskedsreceptionen.

Kommunen er i gang vedr. utæt tag i hallen og kantinen.

 

3: Kasseren – Knud Erik snakker med Nanna om banderne og vedligeholdelse af dem.

Der er kommet et nyt lånekøleskab på stadion fra Hancock – Knud Erik har papirerne.

Kasseren vil gerne have pengekassen efter hvert stævne, opvisning osv.

Knud Erik forespurgte vedr. håndboldtræner og kontrakt?

Der blev fremlagt regnskab over de forbedringer der er lavet i og omkring klubhuset.

Der mangler betalig fra zumbadamerne for trøjer til opvisningen. Arna undersøger med Intersport vedr. prisen på trøjerne.

Der blev fremlagt oversigt over udgifter til trænere til gymnastik til løn, blomster og gavekort.

 

4: Gymnastik – God opvisning. Omsætning på 2737 kr. Der blev indsamlet 1055 kr. til tunnel.

Mangler trænere til næste år til børnezumba og gymnastik. Kasper Kabel og Betina vil ikke mere.

 

5: Badminton – Overveje om  der skal tilbydes børne badminton igen??


Taekwondo – Graduering fredag d. 11.04.2014. Majbrit snakker med Rasmus om næste sæson og evt. ændring af tidspunktet.

 

6: Tennis – sæsonen starter. Nyt grus.

 

7: Håndbold – Brian sørger for tidtagere og halansvarlige til Hancock cup.

Damerne vil gerne træne om torsdagen igen i næste sæson.

 

8: Fodbold – træningstidspunktet drøftes med trænerne – det er bestemt til kl.17. 00 for alle hold med efterfølgende spisning.

 

9: Kiosk – køleskabene på stadion og i kantinen byttes.
 

10. Idekassen.
 

10a: Byfest – afholdes ved hallen.
 

11: Eventuelt
 

12. Ny dato – 12 maj kl.19.30 i klubhuset på stadion.

 

Punkter til næste gang:

Haltider

Børnebadminton

Krolf – nye medlemmer, benyttelse af klubhuset?
 

Tjansen som repræsentant i Ekspressen videregives gerne – kan se jeg har tjanser nok J

 

 

Jobbet som sekretær videregivet hermed til Majbritt Teglgaard.

Referat bestyrelsesmøde RUIF d.17.02.2014.

 

1.    Referat godkendt
 

2.    Formanden – Der mangler fortsat nye medlemmer til bestyrelsen. Keld spørger Michael, Plantagevej om han kunne være interesseret.

     Bjarne Tømrer ordner bænkene og flytter hjertestarteren.

          Lederfest d.7 marts.

          Musikanlægget er ordnet.

 Alle møder kl.18 til generalforsamlingen. Arna sørger for indkøb af mad. Keld sørger for drikkevarer.

3.    Kasseren – forslag til kontrakt med ny stadioninspektør fremlagt – opdateres og sendes til Regnar.

Knud Erik arbejder videre vedr. nyt gulv i klubhuset.

Regnskabet for foreningen fremlagt og godkendt af 2 x revisor. Fremlægges på generalforsamlingen.
 

4.    Gymnastik – Opvisning d.22 marts. Program skal laves med tidspunkter og andre informationer bla. Fodboldopstart. Arna snakker med Rasmus om taekwondo indslag. Alle betaler selv 25 kr. til trøje i år.

Indkøb af ny madras droppes, da der forventes et fald i antal gymnaster næste år.

 

5.    Badminton – ok.
 

Taekwondo – graduering inden opvisningen.
 

6.    Håndbold – Børnestævne d.1 marts. Thomas og Morten Have dømmer kampene. Keld speaker. Arna, Majbrit og Mette sørger for at hjælpe til og passe kiosken. Alle møder kl.9 – afventer lige programmet fra Brian inden det nøjagtig start tidspunkt kendes. Der mangler en opvarmer!!! Arna bager pølsehorn, Mette bager en kage.

         Hancock cup afholdes med hjælp fra folk.

 

7.    Fodbold – Jesper og Peter Bak vil gerne træne bhv. børn til udendørsfodbold. Henrik har kontakt til andre vedr. pigerne og drengene.
 

Seddel vedr. fodboldopstart og madordning sendes til alle. Henrik sørger for den bliver omdelt.
 

8.    Tennis
 

9.    Kiosk

10.                   Idekassen

11.                   Eventuelt
 

12.                   Tunnelprojektet – Såfremt RUIF skal give et tilskud til tunnelen, skal det ind i budgettet som skal godkendes på generalforsamling eller  en extraordinær generalforsamling.

 

Vedr. drøftelse af bidrag og størrelse skal det føres til referat, at Brian Have ikke var til stede under drøftelsen. Men at han efterfølgende har givet udtryk for, at han  bakker op omkring, at RUIF giver et bidrag til tunnelprojektet.

 

Knud Erik:” er imod foreningsstøtte til et projekt der klart er en kommunal opgave, men hvis vi skal, må det ikke overstige 25.000 – 50.000 kr. Skal Ruif deltage skal der forelægge en skriftelig godkendelse fra kommunen om, at det er ok.

Grundlæggende er jeg til et stort 0, men flertallet tæller som i et hvert demokrati og der skal jo indkaldes til extraordinær generalforsamling

 

De øvrige fem medlemmer af bestyrelsen stemmer for et beløb omkring 100.000 kr.

 

Keld deltager i møde onsdag d.19.02.2014 med de andre bestyrelser/foreninger i byen og fremlægger RUIF`s holdninger til tunnelprojektet.

 

Bestyrelsesmøde 26 /8

Dagsorden bestyrelsesmøde RUIF d. 26.08.2013 kl.19.30.

 

1: Referat godkendt

 

2. Formanden – fælles møde, hvad er formålet? 
    Elektronisk kalender, samarbejde.

 

3.Kasseren

 

4: Gymnastik

 

5: Badminton

 

6: Tennis

 

7: Håndbold og taekwondo: Hancock cup?


8: Fodbold – ny træner U11 drengene? Opstart indendørsfodbold U16 drengene?

 

9: Kiosk  - evt. åbnes ved stævner? Hvornår er der stævne igen på stadion?

10: Idekassen

 

10a: Byfest

 

11: Eventuelt – dragterne med reklame.

 

12: Ny dato

Referat bestyrelsesmøde RUIF d. 24.06.2013

 

1.   Referat godkendt J

2.   Formanden  Vedr. høringssvaret til skive kommune omkring demografidebatten, er der enighed om, at vi underskrive med RUIF også.

Søens folk låner stadion lørdag d. 29.06.2013.

Indendørsaktiviteter starter i september, dog starter indendørsfodbold først i uge 43.

3.   Kasseren – Lotteriet fortsætter.

4.   Gymnastik.

5.   badminton: Tilmelding d. 26.08.2013 kl.19 -20.00. Knud Erik sørger for der kommer noget i avisen.

6.   Tennis – Campingpladsen udbyder tennisbanerne.


7.  
Håndbold – møde med damerne d. 04.07.2013 med ny træner – efterfølgende har Thomas oplyst, at trænerne sprang fra. Men damerne har selv fundet en træner – Henning Persson som gerne vil træne om tirsdagen.

Thomas har lavet udkast til sponsorkontrakt.

Vedr. Hancock cup – dette punkt udsættes til næste møde.

8.   Fodbold – U11 drengeholdet er lukket. Midt i sæsonen Det er der betalt for sæsonen 350 kr. reduceres i eventuelle indendørsaktiviteter. Henrik prøver at finde en y træner til U11 drengene.

9.   Kiosk – evt. åbne kiosken på stadion – punktet tages op senere. Det kan prøves efter sommerferien.

10.             Idekassen

10a. byfest – festen er i år pga. af manglende mark til traktortrækket flyttet til området bagved forsamlingshuset.

11.             eventuelt – Mette laver indlæg til Ekspressen inden deadline d.01.08.2013.

12.             mødedato d.26.08.2013 kl.19.30 i hallen

 

Punkter til næste gang: Fællesmøde – hvad er formålet, elektronisk kalender, samarbejde.

Reklame for dragterne der kan købes med RUIF logo på.

 

 

Obs ekstra møde afholdt d.08.07.2013:

Dametræner bliver Henning Persson – damerne træner om tirsdagen. Zumba-damerne flyttes til om torsdagen.

Der tilbydes introdag vedr. taekwondo d. 09.08.2013 kl.15-17. info sendes til Knud Erik og til Zenia til facebook siden.

 Majbrit laver en folder vedr. indendørsaktiviteter i RUIF som omdeles og distribueret til Hvidbjerg v. Keld.
Mette laver opslag til skoleintra, købmanden, infoskærmen, skole og SFO vedr. introdagen. Yderligere stilles der skilte op ved vejene i starten af august.

Referat af møde d. 27.5.2013 på stadion

 

Der indledes med drøftelse af arbejdsdagen generelt – er det værd at investere i forbedring. Herunder besluttes det at holde fast i den planlagte udbedring af forholdene på stadion.

Dog aflyses arbejdsdagen og Henrik står for forløbet med opgravning, oprydning etc.

Der e r kommet tilbud fra tømrer på overdækning på 12.300. Hertil kommer timeløn, der vil være afhængig af, hvor mange der kommer og hjælper med opsætning.

Stakit laves, og overdækning udsættes med begrundelse i, at der evt. kan være ændringer i landsbyens lokalsamfund.

Utæt tag over gæsteomklædning. Henrik kontakter Carsten ang. Tag.

 

1)       Referat godkendt

2)       Formanden:

-           Håndboldafdelingen har hul igennem til emner fra Skive kasserne.

-           SIS formandsmøde, hvor indkomne ansøgninger og udvidelser igen er gennemgået. Det fortælles, at man fortsat er positiv overfor udvidelse og projektet generelt.

-           Gave til børnehaven i forbindelse med jubilæet der = 500 kr.

-           Evt. samlet udspil fra idrætsforeningen i forhold til konsekvenser af evt. skolelukkelse.

-           Tunnel, der er ikke noget nyt, og det skal understreges, at der ikke er enighed i bestyrelsen om, hvorvidt foreningen i givet fald skal støtte et tunnelprojekt økonomisk. Knud Erik ønsker ført til referat, at han er imod økonomisk støtte fra idrætsforeningen.

-           Haltider – Arna oplyser, at zumbadamerne ønsker en anden tid.

-           Usikkerhed omkring, om formanden har fået haltiderne.

3)       Kassereren oplyser om underskud på 1290 kr. på opvisningen, fordi der er sponsorer, der ikke har betalt.

Hancock cup har givet overskud til kassen (3120+2397) herefter debat om, om foreningen skal sige ja til at afholde cup’en igen. Husk dette på årets sidste bestyrelsesmøde.

4)       Gymnastik: Indkøb af redskaber/ønsker og priser er fortsat uafklaret.

5)       Badminton : Intet nyt, dog snarlig afklaring af tilmeldingsdato til avis.

6)       Tennis: Det besluttes, at campingpladsen tilbydes udlejning af banen til weekendgæster til timepris.

7)       Håndbold: Der arbejdes på træner.

Vedr. kontrakter har Thomas arbejdet på et forslag til sponsorkontrakter generelt og vejledning til priser, der kan sættes på hjemmesiden.

8)       Foldbold: 4 hold tilmeldt Jesperhus Cup. Møde m. U11 drenge, især forældre ang. Planer for fremtiden, hvis der skal være hold efter sommerferien.

9)       Kiosk: Skal den evt. være åben ved stadion – næste møde

10)    Byfesten: Traktortræk er flyttet – nyt på næste møde

11)    Evt. fællesmøde med byens foreninger efter sommerferien og drøftelse af muligheder for nye tilbud.

Der udarbejdes spørgeskema til fordeling i klasserne på skolen. Arna spørger om taekwondotræner.

12)    Ny dato 24.6.13 Igen på Stadion.


 

Referat bestyrelsesmøde RUIF d. 18.03.2013.

 

1: Referat fra generalforsamlingen godkendt.

 

1a: Konstituering af bestyrelsen:

Kasserer: Knud Erik.

Næstformand: Arna

Resten konstitueres når nyt bestyrelsesmedlem er fundet.

 

2: Formanden

 

3: Kasseren: Knud Erik ansøger kommune om renovering af banderne i hallen. Knud Erik har undersøgt vedr. hegn til stadion – dato for oprydningsdag fastsættes næste møde.

Lotteri sedler forventes at være solgte af Brian Husted inden påske.

Knud Erik laver i samarbejde med forsamlingshuset noget vedr. trafikdæmpende foranstaltninger v. forsamlingshuset.

 

4: Gymnastik. Opvisning d. 23.03.2013 kl.10-12 – alt er klar.

 

5: Badminton:

 

6: Tennis: Der er ledige tider – kontakt Knud Erik J

 

7: Håndbold: Holdene har haft afslutning.

Der mangler dametræner.

Vi håber Tove Ehmsen vil fortsætte med børnene næste sæson.

Hancock cup: U14 piger og drenge.

Keld kontakter rengøringen samt pedellen vedr. nøgle til rummet med rengøringsartiklerne.

 

8: Fodbold: trafiksikring ved stadion efter der er tyndet ud i træerne?

Arna laver kødsovs, Majbrit og Mette koger pasta til fodboldopstart på stadion.

 

9:Kiosk

 

10. Idekassen.

 

10a. byfesten

 

11: ny dato: 15.04.2013 kl.19.00

 

12: Eventuelt – evt. opstartsmøde med forældrene vedr. forventninger til træningen og tilmeldinger til turneringer.

 

Punkter til næste gang:

Dato for oprydningsdag på stadion.

Dametræner?

Konstituering af bestyrelsen.

Dagsorden bestyrelsesmøde RUIF d. 15.04.2013 kl. 19.00 i hallen.

0.        konstituering af ny bestyrelse.

1: Referat godkendt

2: Formanden 

3: Kasseren

4: Gymnastik

5: Badminton

6: Tennis

7: Håndbold

8: Fodbold  

9: Kiosk

10: Idekassen

10a. Byfest

11: Ny dato

12: Eventuelt – forslag  fra Majbrit vedr. brug af klubhuset.


Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde RUIF d. 18.03.2013.

 

1: Referat fra generalforsamlingen godkendt.

 

1a: Konstituering af bestyrelsen:

Kasserer: Knud Erik.

Næstformand: Arna

Resten konstitueres når nyt bestyrelsesmedlem er fundet.

 

2: Formanden

 

3: Kasseren: Knud Erik ansøger kommune om renovering af banderne i hallen. Knud Erik har undersøgt vedr. hegn til stadion – dato for oprydningsdag fastsættes næste møde.

Lotteri sedler forventes at være solgte af Brian Husted inden påske.

Knud Erik laver i samarbejde med forsamlingshuset noget vedr. trafikdæmpende foranstaltninger v. forsamlingshuset.

 

4: Gymnastik. Opvisning d. 23.03.2013 kl.10-12 – alt er klar.

 

5: Badminton:

 

6: Tennis: Der er ledige tider – kontakt Knud Erik J

 

7: Håndbold: Holdene har haft afslutning.

Der mangler dametræner.

Vi håber Tove Ehmsen vil fortsætte med børnene næste sæson.

Hancock cup: U14 piger og drenge.

Keld kontakter rengøringen samt pedellen vedr. nøgle til rummet med rengøringsartiklerne.

 

8: Fodbold: trafiksikring ved stadion efter der er tyndet ud i træerne?

Arna laver kødsovs, Majbrit og Mette koger pasta til fodboldopstart på stadion.

 

9:Kiosk

 

10. Idekassen.

 

10a. byfesten

 

11: ny dato: 15.04.2013 kl.19.00

 

12: Eventuelt – evt. opstartsmøde med forældrene vedr. forventninger til træningen og tilmeldinger til turneringer.

 

Punkter til næste gang:

Dato for oprydningsdag på stadion.

Dametræner?

Konstituering af bestyrelsen.

Referat bestyrelsesmøde 07.01.2013

0.        jubilæum – en god dag. Knud Erik fremlagde regnskabet for dagen.

1.        Referat godkendt.

2.        Formanden – Per murer vil gerne have et skilt i hallen og måske Carsten Tømrer. Keld undersøger med Intersport. Johnny Kolding skal remindes om hans tilsagn. Ny elektrikerfirma skal kontaktes efter sommeren.

Dato for generalforsamlingen er d. 27.02.2013 kl.19.00. Majbrit og Mette laver opslag til bhv. Skolen, hallen osv. Mette giver Claus besked om datoen til infoskærmen.

På valg til generalforsamlingen er:

Arna: Ønsker genvalg

Helle: ønsker ikke genvalg

Knud Erik: ønsker genvalg

Keld: Ønsker genvalg

Knud Erik sætter annonce i avisen.

Nytårskuren 2013 er d. 25.01.2013. Keld sender indbydelser ud.

Betina og Mette sørger for borddækning og mad. Alle mødes på dagen kl.17.00. Der skal serveres høker, hvidvin, rødvin og sodavand. Forsamlingshuset er booket.

3.        Kasseren – Medlemsinfo er indberettet til DIF, DGI, DBU osv.

4.        Gymnastik – Arna undersøger vedr. hjælpetræner til Kasper således de er to til springgymnastik.

5.        Badminton.

6.        Tennis

7.        Håndbold – Keld undersøger vedr. TV abb.

Der skal snakkes med dametræneren om træning næste år. Der snak snakkes med seniorerne om udvalg og hjælp.

8.        Fodbold – 3 hold var tilmeldt Vildbjerg cup, men kun 1 hold spillede, der er betalt for 3 hold???  Hold tilmeldt til Viborg Badecup.

Indgangen til stadion skal fikses op – forslag om oprydningsdag i foråret.

Vedr. servering til holdene ved ferier osv. Det er besluttet, at der serveres noget ved sæsonopstart og sæsonafslutning. Juleferie o.lign. er op til den enkelte træner.

9.        kiosk –

10.    idekassen

10a – byfest opstartsmøde i marts.

11.    Ny dato : 18.02.2013 kl.19.00

12.    Eventuelt – deadline Ekspressen d.01.02.2013.

Indlæg til Ekspressen:

Henrik vedr .udendørs fodbold

Generalforsamlingen???

Gymnastikopvisning: Arna

Husk at sende indlæg til Knud Erik også så de kan komme på hjemmesiden.

 

Næste gang:

Udendørs fodboldtrænere

Træner springholdet.


Referat bestyrelsesmøde den 29.10.2012.

 

1: Referat godkendt.

2: Formanden -  Keld udleverede ny træner kontakt til Knud Erik.
    Keld køber nye ledninger til at anlægget, således Ipaden kan tilsluttes.
    Johnny Kolding har givet tilsagn om reklamebande i hallen.

Ansøgningsskema vedr. materialetilskud skal være indleveret inden d.1 december. Knud Erik sender det ind.

Den ledige tid om torsdagen ”lejes” ud til Skive FH hvis de er interesseret.

 

3: Kasseren – Knud Erik har fået tilbud på reklamebande med eget logo på 6500 kr. + moms. Bestyrelsen bakker op og Knud Erik bestiller.

Knud Erik siger ja tak til ekstra bander fra atletikstadion og sørger for de bliver hentet.

Signe modtager Puskaspokalen i år for hendes indsats på tennisbanerne.

4: Gymnastik -  Aadalsskolen SFO skal betale halvdelen af regningen på reparation af air tracken. Knud Erik sender en regning til Niels Ols.

5: Badminton.

6. Tennis.

7: Håndbold – Keld og Helle afholder møde med seniorerne vedr. et udvalg der kan hjælpe Helle med de praktiske ting omkring stævner, kiosk osv.

Der skal laves flere nøgler til skabene i kiosken.
8: Fodbold – der mangler fodbols i rummet i hallen. Keld snakker med skolen og børnehaven om, at de meget gerne må låne tingene, men at tingene skal være i orden efter brugen.

Klubhuset skal ”frostsikres”.

9. Kiosk – Knud Erik fik udleveret oversigter over de ting der blev brugt fra kiosken til byfesten, og de ting der nu bliver brugt af RUIF efter byfesten.

10: Idekassen

11: Ny dato – d.26.11.2012 kl.19.00

12: Evt – Musikanlægget lånes eller lejes ikke ud. Det må bruges til arrangementer i forbidnelse med foreningen, byfesten og måske posefesten J Arrangementer som er for hele byen og offentlige tilgængelige for alle.

13: Deadline Rønbjerg Ekspressen d.1 november 2012.10.30

Jubilæum:

 

·         Hallen lukkes fra torsdag d. 29.11 kl.18.00 til lørdag d. 1.12 kl.18.00.

·         Henrik har forudbestilt 300 stk porcelæn, bestik, stole osv. Der skal bestilles 8 cafeborde. Prisen ca. incl. Transport og opvask blive 6000 kr.

·         Majbrit har styr på borddækningen.

·         Knud Erik har sendt indbydelser ud til jubilarerne, sponsorerer, kommune osv.

·         Mette har lånt Hancockvognen og bestilt fadøl – der skal bestilles et anlæg til kiosken til receptionen.

·         Alle betaler for deltagelse i festen.

·         Henrik og Helle er billetkontrollører.

·         Underholdning med Cirkus Mascot koster 7500 kr. som betales direkte.

·         Cadillac får ølbilletter for at spile musikken.

·         Arna har styr på bestilling af vin, drinks, gajol. Samt kage og pindemadder.

·         Arna og Henrik medbringer kagetallerkener til receptionen.

·         Henrik spørger om lån af slush ice maskinen på skolen, samt 2 dunke af hver farve saft.

·         Mette blander slikposer til salg.

·         Mette skriver til Rønbjerg Ekspressen vedr. jubilæet.

·         Knud Erik undersøger vedr. Folkebladet og Midt på ugen – annonce i onsdag d. 7.11 og 14.11.2012.

·         Vi mangler garderodeskilte og prislister.

·         Der er Disney show i kantinen for børnene kl.19.00 – Kels sørger for at fjernsynet kommer på plads.

·         Mette laver plan over baren, toiletterne, afrydning af borde, kaffe og kage, oprydning lørdag.

·         Arna laver seddel til damegymnastikken og til ophængning i hallen hvor man kan skrive sig på hvis man vil hjælpe.


Referat bestyrelsesmøde d. 08.10.2012 RUIF

1: Håndboldtræner ansat til damerne. Han skal have 13.000 kr. Der er lavet kontrakt.

Andenholdet har ingen  træner der kan tage med til kampe – de snakker selv med Michael Boel om det.

Evt. indkalde seniorspillerne til et møde om et håndboldudvalg.

Keld kontakter vedr. taget.

Henrik snakker med Tove Ehmsen om, at alle børnene skal pille sammen om torsdagen og ikke deles op.

Siden mødet har Mette snakket med Maria Rusbjerg om hun eventuelt kan hjælpe Tove med børnene, hun har ikke overskud til det i år, men vil gerne spørges igen næste år.

Mette foreslå, at der laves en liste over de børn der går til håndbold, hvor forældrene på skift skal komme kl.15.50 for at hjælpe Tove. Helle kan kontakte Mette hvis hun skal have hjælp til det.

Arna snakker med Betina om, at Tove kan komme ind i hallen lidt i fire.

 

Fodbold: Der er afmeldt nogle hold fra turneringen, de tager i stedet til forskellige cup.

Henrik undersøger vedr. Gittes pigehold – hvilken klub repræsenterer de???

 

Reklamebander – KM Rustfri har meldt fra.

Knud Erik undersøger vedr. pris på skilt til RUIF`s eget logo.

Købmandsgården vil gerne have skilt til 600 kr. årligt.

 

Gymnastik: ca. 80 gymnaster og dansere.

 

Jubilæum:

Mette bestiller træningsdragter til de to jubilarer.

Bordopstilling, borddækning, duge, borde, stole, bestik osv. sørger Majbrit for.

Vinglas i plastik.

Mette kontakter Brian Husted vedr. ølvogn og fadøl.

Cadillac kommer og spiller musik efter kl.22.00

Cirkus Mascot kommer og underholder børnene for 7500 kr. Arna tager kontakt til dem.

Der skal være aldersgrænse for børnebillet på 12 år- Knud Erik trykker billetterne.

Næste møde d. 29.10.2012 kl.19.00 samt d. 26.11.2012 kl.19.00 opsamling og finpudsning til festen.

 

Punkter næste møder:

Rydde op i kantinen, lister over hvem der gør hvad til festen, osv.Næste møde : 17 September Kl. 19.00 i HallenReferat bestyrelsesmøde RUIF d. 07.08.2012

0: Jubilæum – Vi mangler underholdning til børnene og der skal skilte op rundt i byen når vi nærmere os jubilæet. Knud Erik delte program rundt.

1: Referat godkendt.

2. Formanden – det blev besluttet, efter flere forespørgelser at der ikke må afholdes privat fester i klubhuset.

KM vil ikke have sponsorskilt i hallen mere.

Keld spørger Intersport og købmanden om de er interesseret.

3: Kasseren- Der er ingen restancer på betalinger – perfekt J

Badminton om fredagen kunne udlejes til halv pris, men først når de andre baner er udlejet.

Halplan blev udleveret og ligger desuden på hjemmesiden.

4: Gymnastik – Arna fraværende.

5: Badminton – tilmelding ved personligt fremmøde i hallen d. 27.08.2012 kl.19.99. Opstart d. 03.09.2012. Majbrit og Knud Erik sørger for at være der til tilmelding.

6: Tennis

7:Håndbold: tove Ehmsen vil gerne træn, men vil have en voksen hjælpetræner – Helle undersøger videre.

Damerne mangler en træner og har haft annonce i avisen og på facebook – endnu ingen respons.

8: Fodbold: Henrik undersøger vedr. trænere til indendørs fodbold.

Henrik snakker med Holger om behovet for hegn i hjørnet af stadion. Evt. kan RUIF selv sørge for en lille jordvold i hjørnet.

Der bliver ikke et U14 drenge hold udendørs efter sommerferien. Henrik undersøger vedr. et indendørshold.

Banen på plænen ved hallen skal kridtes op til fodboldkamp til byfesten.

Henrik sørger for at der er tøj til pigeholdet til kampene.

9: Kiosk: Slikket skal tælles op inden det sælges til byfesten og afregnes med RUIF.

10:Idekassen

10a: Byfest – der bliver sat telte op torsdag d. 16 august kl.19.30 – mød talstærkt op!!!

Banen skal kridtes op til fodboldkampen.

11: Ny dato – 17.09.2012 kl.19.00

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 22:49
RØNBJERG UIF har modtaget 3
Du kan lide denne side