Generalforsamling for året 2009

Generalforsamling 2010 for året 2009

Torsdag den 25 febr. 2010

Dirigent: Knud Erik Nielsen

Formandsberetning:

Jeg vil starte med at nævne de ”ikke” sportslige arrangementer i RUIF

Vi var igen i 2009 med i Skt. Hans aften, hvor vi sammen med borgerforeningen arrangerede bål på festpladsen ved forsamlingshuset.

Det var en lidt stormende aften, men godt besøgt. Svend Laustsen holdt en glimrende båltale, som desværre blev lidt hæmmet af at man havde glemt højtaleranlægget.

Så kom tiden i august med byfesten, som forløb over 2 dage i 2009, og her var vejret med os, masser af sol og glade mennesker.

Også her var det i samarbejde med Borgerforeningen, spejderne, menighedsråd og kirken.

Det hele startede vi med Banko fredag aften med ca. 100 deltagere i teltet, dette blev en stor succes med masser af flotte gevinster som var skænket af de både lokale butikker og firmaer, samt butikker i Skive.

Lørdag morgen startede med morgenkaffe og rundstykker samt små øjenåbner, som var skænket af driftige landmænd her fra området, og senere gudstjeneste, derefter i løbet af dagen var der en masse aktiviteter både for børn og voksne.

Det hele sluttede lørdag aften med stor grillfest i teltet med rigtig mange deltagere.

Alt i alt var det 2 festlige dage.

I juni mdr. blev Niels Vistisen kontaktet afMusik Event, da Kandis og Bjørn & Okay havde et afbud i Skive Hallen og om at vi var interesseret i at få dem på besøg her i Rønbjerg Hallen. Niels henvendte sig herefter til os her i bestyrelsen, og vi holdt et hasteindkaldt møde, hvor vi alle vendte fingeren opad.

Der blev nedsat et hurtigt arbejdende festudvalg og i løbet af 3 mdr. var det hele på plads og klar til festen. Jeg vil godt her have lov til at takke udvalget det store arbejde som de lagde for dagen.

Festen blev en stor succes med 650 gæster og de havde alle en god og festlig aften.

Vi har besluttet at afholde halbal igen i år med Kandis, og her inden ret længe går udvalget i gang med at forberede festen.

Julemarkedet blev genopstået i 2009, og det blev en stor succes med ca. 25 kræmmere. Der blev klistret og klippet af børn og der var selvfølgelig besøg af den gode gamle julemand.

Alle havde denne dag lejlighed til at komme i julehumør.

Det var et rigtig godt besøgt arrangement, og jeg er næste sikker på at det bliver gentaget i 2010Også her tak til kræmmerudvalget for deres store arbejde

Vores hjemmeside ser ud til at fungere godt, der er rigtig mange som besøger den, og jeg bruger den forholdsvis meget, og vi vil selvfølgelig også benytte den i fremtiden.

Der er nu ca. 25.000 som nu har kigget på den.

Tak til Knud Erik for at du vil bestyre den.

Puskas pokalen blev i 2009 tildelt Lene Enggrob for hendes store indsats specielt inden for gymnastikken, hun har gjort en stor indsats som leder og træner, og har en rigtig stor flok børn som mødes hver tirsdag til gymnastik.

Lene er til en stor hjælp i klubben, også hvis der skal hjælpes i kiosken og meget andet, men dette kan I læse mere om på RUIF s` hjemmeside og i Expressen.

Et stort tillykke til Lene.

Vi arbejder stadig på ideen med at flytte stadion om til hallen, men vi er også klar over at det er et langt sej træk, men vi er stadig optimister.

Vi har indsendt ansøgningen til SIS, hvor vi har søgt om tilbygning af hallen med et større depotrum og selvfølgelig om flytningen af stadion. Hvis det ikke kan lade sig gøre i et hug, så i en prioriteret rækkefølge med depotet som nr. 1.

I foråret 2009 blev gasfyret udskiftet i klubhuset på grund af utæthed.

Der skal i den anledning lyde en stor tak til kulturforvaltningen i Skive Kommune for hurtig behandling af sagen, 2 dage efter indsendelsen af ”nødråbet” kunne vi gå i gang med at få tilbud hjem, og ugen efter var der igen varmt vand i hanerne.

På det sportslige område vil udvalgsformændene komme mere ind på de forskellige aktiviteter, men jeg kan da nævne at vi stadig har ca. 370 medlemmer, plus de ca. 70 passive medlemmer som er vore lotteri deltagere og dette er rigtig flot.

Karen har været ved at fintælle og er kommet til de ca. 370 medlemmer.

Gymnastik afdelingen havde i samarbejde med DGI og skolen her lige efter nytår, arrangeret en dag med gymnastik og leg. Dette blev en rigtig god dag med masser af aktive børn. Der var i løbet af dagen også besøg af børnehaven og dagplejerne.

Om aftenen var der kursus for ledere, her var desværre ikke mødt ret mange op.

En rigtig god dag. Også her en stor tak til Lene, Arna og Allan som havde ofret en hel dag på dette arrangement.

Det er dejligt at der i 2009 blev sat børnehåndbold i gang. Der er 10 – 12 børn, som er begyndt at træne hver tirsdag under ledelse af Tove Ehemsen fra Mogenstrup.

Vi håber at disse børn engang kan være afløsere for Husted og Have m.m.

Af fokusområder her i 2010 skal vi være bedre til at få kontingenterne opkrævet, det har været et stort problem for vore kasserer, men vi har besluttet at dette skal der strammes op på.

Ligeledes er det et stort problem med vand på hal gulvet, men pedellen har lovet at få dette bragt i orden, når det bliver forår. ( 2010 )!!

Jeg vil her til sidst gerne takke for godt samarbejde til alle RUIF´s samarbejdspartnere, skolen, borgerforeningen, SIS, Skive kommune og sidst men ikke mindst alle vore sponsorer, alle frivillige hjælpere, der er altid plads mange flere.

Og til allersidst en stor tak til den nu siddende bestyrelse for et godt samarbejde og håber at dette må fortsætte i 2010.

Beretning fra udvalgene: Skrevet af Knud Erik

Tennis:

Morten Have berettede at det havde været et år på det jævne med for få spillere – 14 i alt der havde spillet tennis i år. Der var anlagt en bane, og det vil der også blive i 2010, dog vil man skifte bane hvert år så de bliver slidt begge 2. Der er grus nok til i år. Håber på lidt bedre tilslutning

Håndbold:

Også her var det Morten Have der aflagte beretning: Der er 4 seniorhold - 2 herrer og 2 damer – De klarer sig alle godt og ligger i toppen. Der skal findes en ny træner til damerne næste år. Børnehold er der startet et hold op med Tove fra Mogenstrup – Der er 10-12 børn der deltager.

Fodbold:

Jørgen Lund fortalte om mange ungdomsspillere – Udendørs: 4 hold børn 9-10-12 år der var med i turnering. Indendørs er der 28 børn der deltager i forskellige turneringer.

Der er en oldboys hold udendørs + der er mange seniorer der spiller indendørs lørdag morgen.

Erik Madsen fortsætter som stadion inspektør, et job ( jobbe ) er god til.

Gymnastik:

Arna beretter om stor deltagelse af børn og voksne. Der var afholdt en DGI inspirationsdag med deltagere af 60-70 børn fra børnehave og op til 3 og 4 klasse. – ingen til kursus bagefter ( skuffende) Ny træner til børnene fra Skive.

Afslutning med opvisning: Lørdag den 20 marts

Badminton:

Keld måtte stå for tur, da formanden Lars Erik var forhindret. Det blev aftenens længste punkt da der var udbredt utilfredshed med at man havde fyret træneren, da man mente han var for dyr i løn (300,00 kr pr aften incl. Kørsel ) Han trænede 25 unge, og der havde været stor fremgang i deres kunnen. Man var uforstående overfor at håndbold kunne have betalt træner ( til seniorer) og komme ud med et underskud på 17.500. Badminton har overskud, men der kunne ikke bevilges den beskedne løn til en træner for ungdomsspillere.

Man var også utilfreds med at der ikke blev udsendt kontingentsedler i ordentlig tid, et punkt der også var oppe på sidste års generalforsamling

Regnskab:

Karen Gottlieb fremlagde et flot regnskab:

Den viste et overskud på driften for 2009
på kr. 8283,32

Ruif er fremdeles rigtig godt funderet med en likvid beholdning på 312.397,55 kr

Der er ligeledes aktier for 5.676,45 kr

Ialt aktiver på Kr 318.074,00 + klubhus

Valg:

Evt. titel

Navn

Adresse

Mail:

Tlf.

Formand

Keld Mørk Kristensen

Plantagevej 8, Rønbjerg

7800Skive

97534228@city.dk

9753 4228

4068 4228

Jørgen Lund

Flyndersøvej 1, Estvad

7800Skive

skyttegaard-estvad@lund.mail.dk

9753 4331

2711 4331

Morten Have

Brårupparken 36B

7800Skive

mortenlotte@yahoo.dk

2041 2852

Arna Jóhannsdottir

Rettrup Kærvej 23

Gl Rønbjerg

7800Skive

arnajohanns@hotmail.com

9641 9037

2163 1011

Allan Birch

Præstevejen 61, Rønbjerg

7800Skive

birch2@privat.dk

9751 2070

2555 1952

Karen Gottlieb

Præstevejen 11, Estvad

7800Skive

karen_ruif@hotmail.com

9751 3626

2992 4815

Mette Bak Olesen

Stationsvej 37, Rønbjerg

7800Skive

r_roslev@hotmail.com

9751 0663

2876 5687

1. Suppleant

Lene Enggrob

2. Suppleant

Brian Have

Revisor

Gitte Ibsen

Revisor

Niels-Jørn Sort

Revisorsuppleant

Knud Erik Nielsen

Evt:Kaffe + Øl og vand

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.09 | 22:49
RØNBJERG UIF har modtaget 3
Du kan lide denne side